Głosili je już m.in. biskupi Tadeusz Pieronek i Grzegorz Ryś, księża Adam Boniecki i Andrzej Augustyński, ojcowie Jan Andrzej Kłoczowski i Piotr Jordan Śliwiński. Na przełomie marca i kwietnia odbędą się w Ludźmierzu IX Rekolekcje Tischnerowskie organizowane przez Stowarzyszenie Drogami Tischnera. Tym razem poprowadzi je ks. Wojciech Paluchowski. Temat: „Religia – źródło ludzkiej nadziei”.

Rekolekcje Tischnerowskie są adresowane w pierwszym rzędzie do nauczycieli szkół, które noszą imię autora „Etyki solidarności”; uczestnicy rekolekcji mieszkają w Domu Pielgrzyma przy ludźmierskiej bazylice i oprócz mszy świętych i nabożeństw uczestniczą też w wykładach, konferencjach i występach artystycznych. Większość imprez jest jednak otwarta dla wszystkich, którzy w tym czasie pojawią się w Ludźmierzu.
IX Rekolekcje Tischnerowskie odbędą się w dniach 30 marca – 1 kwietnia. Prócz nauk rekolekcyjnych wysłuchać będzie można m.in. pogadanek na temat pracy misjonarzy i misjonarek w Afryce, sytuacji Kościoła na Ukrainie oraz religijności mieszkańców Nowego Targu i okolic. Warsztaty regionalne „Dziecko w kulturze góralskiej” poprowadzą Stanisława Trebunia-Staszel i Józef Pitoń.
Ks. Wojciech Paluchowski jest uczniem ks. Józefa Tischnera i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (w Katedrze Filozofii Człowieka). W 1986 roku w Papieskiej Akademii Teologicznej obronił pracę doktorską pt. „Etyka formalna i materialna. Polemika Schelera z poglądami Kanta”. Należy do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Autor prac poświęconych m.in. filozofii Dantego: „Filozofia człowieka u Dantego. Próba rekonstrukcji na podstawie pism Konstantego Michalskiego” (Kraków 2000) oraz „Dante jako polityk, filozof i moralista” (Kraków 2005).