9 stycznia we Wrocławiu odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Macieja Zięby. Ceniony duszpasterz i publicysta zmarł 31 grudnia.

 

Ojciec Maciej Zięba urodził się w 1954 roku. Zanim w 1981 roku wstąpił do zakonu dominikanów, ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Był wiceprezesem wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i działaczem opozycji antykomunistycznej – m.in. ekspertem dolnośląskiej „Solidarności” i dziennikarzem „Tygodnika Solidarność”. Śluby wieczyste złożył w 1986 roku, a rok później przyjął święcenia kapłańskie.

Dał się poznać jako otwarty i przenikliwy publicysta, a także inspirator wielu ważnych dzieł. W 1989 roku w nowopowstałej „Gazecie Wyborczej” stworzył rubrykę religijną „Arka Noego”. W latach 1990–1995 był dyrektorem dominikańskiego wydawnictwa W drodze. W 1995 roku utworzył w Krakowie Instytut Tertio Millennio, którego celem była popularyzacja nauczania społecznego Kościoła, w tym szczególnie nauczania Jana Pawła II, oraz promocja wartości w życiu publicznym. Jako dyrektor tej placówki zgromadził wokół niej wiele intelektualistek i intelektualistów z Polski i z zagranicy.

W latach 1998-2006 był prowincjałem polskich dominikanów. W 2003 roku został powołany do Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W 2007 roku został dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i pełnił tę funkcję przez trzy lata.

Ostatnio wydał: „Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie” (Warszawa 2011), „Ale nam się wydarzyło! O papieżu i Polsce, Kościele i świecie” (Poznań 2013), „Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie” (Poznań 2015) oraz „Papieska ekonomia. Kościół-rynek-demokracja” (Kraków 2016). Od wielu lat zmagał się z chorobą nowotworową.

O. Zięba spoczął na Cmentarzu Św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał mu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.