Wybitny czeski fenomenolog Jan Patočka to postać w Polsce ciągle słabo znana. Tym bardziej warto wybrać się w poniedziałek 16 maja na wykład prof. Marka Drwięgi „O ruchu egzystencji ludzkiej i wolności w filozofii Jana Patočki”. Wykład odbędzie się w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie (ul. Sławkowska 14, I piętro). Początek o godz. 18.

Prof. Marek Drwięga jest filozofem i antropologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem książek „Ciało człowieka. Studium antropologii filozoficznej” (2005), „Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej” (2009) oraz „Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka” (2013). Podczas ostatnich Dni Tischnerowskich brał udział w dyskusji „Współczesne wizje wolności”. Jego wykład to kolejna odsłona cyklu „Poniedziałki z Tischnerem” organizowanego przez IMJT.