Taki intrygujący temat będzie mieć wykład, który w poniedziałek 9 maja wygłosi w Instytucie Myśli Józefa Tischnera dr Łukasz Kołoczek. Prelegent jest filozofem religii i filozofem kultury, mieszka w Krakowie, ale zajęcia prowadzi na Uniwersytecie Szczecińskim. Wykład odbędzie się, jak zwykle, o godz. 18 w siedzibie IMJT – ul. Sławkowska 14 (I piętro).

Wykład Łukasza Kołoczka inauguruje wiosenną odsłonę spotkań w IMJT. W kolejne poniedziałki zaplanowano wykłady Marka Drwięgi (16 maja – „O ruchu egzystencji ludzkiej i wolności w filozofii Jana Patočki”), Krzysztofa Mecha (23 maja – „Anachroniczność chrześcijaństwa”) oraz Małgorzaty Baranowskiej (30 maja – „Schelerowska koncepcja miłości”). Zapraszamy!

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.