W dniu dzisiejszym na Wawelu wręczona zostanie po raz kolejny Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności imienia Erazma i Anny Jerzmanowskich. Tym razem trafi ona w ręce ks. Adama Bonieckiego, wybitnego publicysty i duszpasterza, redaktora-seniora „Tygodnika Powszechnego”.

Inżynier Erazm Jerzmanowski był wynalazcą, organizatorem przemysłu, a także hojnym filantropem. Nagrodę, która nosi imię jego oraz jego żony Anny, ustanowił testamentem w 1908 roku; była ona przyznawana przez Akademię Umiejętności, począwszy od 1915 roku. Media międzywojenne nazywały ja „polskim Noblem”. Nagrodę otrzymywali wybitni twórcy, naukowcy i społecznicy, m.in. abp Adam Sapieha, Henryk Sienkiewicz czy Ignacy J. Paderewski. „Druga wojna światowa, a potem wymuszona przerwa w działalności PAU, położyły kres temu imponującemu dziełu, zrodzonemu z wyobraźni niezwykłego człowieka”, pisze prezes PAU prof. Andrzej Białas. „Wydawało się, że to kres ostateczny. Ale odrodzona Akademia nie mogła oczywiście zapomnieć o wielkim geście Erazma Jerzmanowskiego. Wytrwałe starania, wsparte mocno przez Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Jerzmanowskich, znalazły zrozumienie u władz Małopolski, które zdecydowały o odnowieniu nagrody”.
Odnowioną nagrodę przyznano po raz pierwszy w 2009 roku – otrzymała ją wówczas Janina Ochojska. W kolejnych latach uhonorowano nią Jerzego Nowosielskiego (2010), Macieja Grabskiego (2011), Adama Bielańskiego (2012), Andrzeja Zolla (2013), Jerzego Owsiaka (2014) i Jerzego Limona (2015). W tym roku do znakomitego grona laureatów dołączy ks. Adam Boniecki.

Autorka zdjęcia jest Klaudyna Schubert.