„Polska praca jest chora” – oto jedno z najbardziej znanych stwierdzeń ks. Józefa Tischnera. Czy transformacja polityczna i gospodarcza uzdrowiła polska pracę? A jeśli nie, to na czym polegają choroby pracy dzisiaj? W zainicjowanym przez krakowski Instytut Myśli Józefa Tischnera cyklu „Poniedziałki z Tischnerem” pora na „Debatę o pracy”. Odbędzie się ona w najbliższy poniedziałek, 18 listopada, a poprowadzi ją dr hab. Antoni Szwed. Początek, jak zwykle, o g. 18 w siedzibie IMJT przy ul. Sławkowskiej 14.

W ramach „Poniedziałków z Tischnerem” co tydzień o tej samej porze (z wyjątkiem świąt i ferii) odbywają się wykłady, pogadanki, dyskusje i promocje książek. W najbliższym czasie przewidziano następujące spotkania: 25 listopada – dr Anna Karoń-Ostrowska: „Karol Wojtyła i Józef Tischner – co ich łączy, co ich dzieli?”; 2 grudnia – spotkanie z Tomaszem Ponikło, autorem książki „Józef Tischner – Myślenie według miłości. Ostatnie słowa”; 9 grudnia – „Czytanie Tischnera” z Wojciechem Bonowiczem: „Ciało jako podmiot dramatu (podejście drugie)”.
Przypominamy też, że w każdy czwartek o g. 18 dr Józef Ruszar prowadzi spotkania „z poezją nie zawsze religijną” (m.in. Różewicza, Herberta i Miłosza).
Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny.