S. prof. Barbara Chyrowicz została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie filozofii i etyki” oraz „za osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji nauk”. Odznaczenie zostało wręczone przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w Święto Niepodległości. Znakomita filozofka, specjalizująca się w problematyce etycznej, w 2009 roku otrzymała Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej w 1921 roku jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Krzyże Wielkie, Komandorskie, Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski zostały wręczone tego samego dnia 26 osobom, wśród których byli m.in. wybitni pisarze Jacek Bocheński i Tomas Venclova, działaczka społeczna Krystyna Mrugalska i artysta fotografik Tomasz Sikora.

S. Barbara Chyrowicz SSpS kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej KUL. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to metaetyka, argumentacja w etyce, struktura dylematów moralnych, bioetyka. Opublikowała setki artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, a także książki: „Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku”, „Bioetyka i ryzyko. Argument >>równi pochyłej<< w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki” i „O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania”. Właśnie za tę ostatnią książkę otrzymała w 2009 roku Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

S. Chyrowicz przygotowuje właśnie kolejną książkę poświęconą zagadnieniom współczesnej etyki.