Adam Hernas, filozof związany z Instytutem Myśli Józefa Tischnera, wygłosi w poniedziałek 4 kwietnia wykład zatytułowany: „Pod jakimi warunkami możliwa jest dzisiaj filozofia wartości?”. To kolejne spotkanie w ramach cyklu „Poniedziałki z Tischnerem”. Zapraszamy na godz. 18 do siedziby IMJT (ul. Sławkowska 14, I piętro).

Adam Hernas jest prawnikiem i filozofem, zajmującym się szeroko rozumianą filozofią człowieka. Opublikował dwie książki: „Czas i obecność” (2005) oraz „Człowiek poza istnieniem” (2011) – obie w wydawanej przez IMJT serii „Drogi myślenia”. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.