Filozofowie Adam Węgrzecki i Leopold Zgoda, związani z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, będą świętować swój jubileusz w czwartek 23 listopada.

Rocznik 1937 jest w krakowskiej filozofii bardzo obficie reprezentowany. To nie tylko Karol Tarnowski czy o. Jan A. Kłoczowski kończą w tym roku 80 lat, ale również m.in. Adam Węgrzecki i Leopold Zgoda. Aby uczcić dwóch ostatnich, Katedra Filozofii UEK oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział w Krakowie) przygotowały sympozjum naukowe pt. „Dialog jako podstawa społeczno-gospodarczych odniesień”.

Adam Wegrzecki i Leopold Zgoda są uczniami Romana Ingardena. Prof. Węgrzecki zajmuje się fenomenologią i antropologią filozoficzną. Jest autorem  kilkudziesięciu artykułów naukowych, książek i podręczników, tłumaczem takich autorów jak Max Scheler, Nicolai Hartmann, Roman Ingarden czy Ludwig Landgrebe. W 2014 opublikował tom rozpraw i szkiców „Wokół filozofii spotkania”. Jest przewodniczącym komitetu redakcyjnego „Dzieł zebranych” Józefa Tischnera, ukazujących się w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Dr Leopold Zgoda jako filozof zajmował się przede wszystkim zagadnieniami etycznymi. Pracę naukową i dydaktyczną łączył z działalnością społeczną (był m.in. delegatem Małopolski na I Zjazd NSZZ „Solidarność” w 1981 r. w Gdańsku) i samorządową. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami non-profit, m.in. z Fundacją Konkursu Pro Publico Bono. Jest też wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Wspólnota Nadziei, która buduje w Więckowicach pod Krakowem „farmę życia” dla dorosłych autystów. Obaj uczeni od lat związani są z Katedrą Filozofii UEK.

Sympozjum rozpocznie się w czwartek 23 listopada o godz. 9 w Sali Senackiej UEK od wystąpień ku czci Jubilatów i złożenia życzeń. Następnie prof. Jacek Filek (UJ) wygłosi wykład zatytułowany „Dia-Logos”. W ten sposób otworzy część merytoryczną sympozjum, w której udział wezmą: prof. Janina Filek, dr Inga Mizdrak, dr Paweł Drobny, prof. Andrzej Słaboń (wszyscy UEK) oraz ks. prof. Władysław Zuziak (UPJPII).

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.