„Coraz bliżej albo coraz mniej” – taki tytuł nosi wydana w tym roku książka Józefy Hennelowej, publicystki, działaczki społecznej i politycznej, wieloletniej redaktorki „Tygodnika Powszechnego”. Wstęp napisał bp Grzegorz Ryś.

Książka gromadzi zapiski Józefy Hennelowej z lat 2012–2017, publikowane regularnie na łamach miesięcznika „Znak”. Tytułowe „coraz bliżej” – pisał niedawno w „Tygodniku Powszechnym” Artur Sporniak – „oznacza rozliczanie się z życia przy coraz bliższym jego końcu”,  a „coraz mniej” to „oczekiwanie na to, co naprawdę ważne, bo właśnie czasu coraz mniej”. Przejmujące są zwłaszcza opisy doświadczenia „coraz mniej”. „Autorka się nie żali. O ulubionych kiedyś skrzypcach pisze: >>Ręce zestarzały się… Tak traci się muzykę. Zostaje tylko słuchanie, pod warunkiem, że bliźni będzie obok i pokaże, jak włożyć płytę do odtwarzacza<<. O utracie możliwości czytania: >>Wystarczy choroba oczu, aby stopniowo coś jak zachód słońca zaczęło obejmować półki z książkami<<. Wtrącenia: jakby mimochodem, gdy mowa o darze życia >>nieubłaganie już niepotrzebnego<<. Uwagi osobiste, zanotowane z lękiem przy okazji refleksji o współczesnych perypetiach z pamięcią historyczną: >>Następny dzień starzenia się może przecież otworzyć pustkę. Było w pamięci i nagle już nie ma, było w wyobraźni i nagle cisza zamiast dźwięku, szara plama zamiast zarysu twarzy<<”.

Nie jest to jednak, podkreśla recenzent, książka skupiona na doświadczeniu wewnętrznym. „To prawdziwy dziennik zbudowany z wnikliwych komentarzy do niekiedy bardzo bieżących problemów”. Autorka wypowiada się m.in. na temat legalizacji związków partnerskich, in vitro, rekonstrukcji historycznych („których popularności w żaden sposób nie potrafi zrozumieć”), pomysłu rozsypywania popiołów czy fałszowania pamięci o powojennej partyzantce. „Oto dlaczego jej świadectwo robi takie wrażenie: otrzymujemy mądry komentarz do spraw, którymi żyjemy, wiedząc, że w tle rozgrywa się zmaganie o >>coraz bliżej<< i o >>coraz mniej<<”.

We wtorek 5 grudnia autorka odbierze za „Coraz bliżej albo coraz mniej” nagrodę dla Krakowskiej Książki Miesiąca. Uroczystość odbędzie się w Filii nr 21 Biblioteki Kraków (ul. Królewska 59) o godz. 18.

Książkę można zamówić tutaj.