W Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 STO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie w dzień patrona gościł Wojciech Bonowicz, poeta i publicysta, autor książek „Tischner. Biografia” oraz „Kapelusz na wodzie. Gawędy o ks. Tischnerze”, a także redaktor wyborów jego pism (m.in. „Nadzieja mimo wszystko”, „Wolność człowieka gór” i „To, co najważniejsze”).

Młodsi uczniowie dowiedzieli się, skąd pochodził patron ich szkoły, gdzie się wychowywał i co miało wpływ na jego filozofię i postrzeganie świata. Starsi zastanawiali się, kim właściwie jest filozof, czym jest sama filozofia, na czym polega myślenie oraz jak ważne są spotkania z innymi ludźmi.

– Tischner twierdził, że całe nasze życie jest ciągiem spotkań, a filozofia rodzi się w konkretnym miejscu, właśnie podczas spotkań z ludźmi – mówił Wojciech Bonowicz. – Filozofia ma nam dać świadomość, że nasze życie ma sens, że bez nas świat byłby uboższy.

Gość opowiadał także, że Tischner porównywał świat do wielkiego targowiska, w którym każdy chce nas zainteresować jakąś ideą, „handlarze” mówią nam jak żyć, jak powinna wyglądać władza, jak powinniśmy postępować w życiu. – Niektórzy z nas są przekonani, że możliwość chodzenia po tym targowisku jest wolnością. Ale Tischner mówi, że prawdziwa wolność jest wtedy, gdy człowiek potrafi się wznieść ponad to targowisko dzięki swojemu myśleniu. Bo targowisko robi nam w głowach śmietnik, a myślenie pozwala nam oddzielić rzeczy ważne od tych nieważnych. Trzeba znaleźć czas w swoim życiu, aby pomyśleć, co jest ważne – dodał Wojciech Bonowicz.

Gość poruszył także aktualny wątek przemocy, wojen i zła, które są na świecie. – Tischner mówił, że zło jest efektem spojrzenia na drugiego człowieka przez krzywe zwierciadło, które nam zniekształca jego obraz. Trzeba rozbijać te zwierciadła. Człowiek nosi w sobie możliwość zmiany, ma wpływ na życie swoje i innych. Jest to trudne, ale możliwe – mówił gość.

Wojciech Bonowicz od lat zajmuje się spuścizną ks. Józefa Tischnera, opiekuje się jego archiwum, jest członkiem kolegium redakcyjnego jego „Dzieł zebranych” oraz – od niedawna – członkiem jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 istnieje od 1990 roku. Jej właścicielem jest społeczność rodziców działających w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Samodzielnym Kole Terenowym nr 38.