Można zakupić wersję papierową, można też bezpłatnie skorzystać z elektronicznej. Najnowszy numer pisma „Paedagogia Christiana” przynosi 9 artykułów poświęconych Józefowi Tischnerowi jako filozofowi wychowania.

 

Artykuły to efekt konferencji zorganizowanej 24 października ub. roku w Chojnicach w ramach tamtejszych II Dni Tischnerowskich. Konferencję „Człowiek w drodze od totalitaryzmu do wolności. Józefa Tischnera odczytania pedagogiczne” przygotował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zapraszając do niej uczonych z różnych ośrodków akademickich. Pokonferencyjne materiały zgodziło się opublikować pismo „Paedagogia Christiana” (nr 1/41/2018), wydawane przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W numerze znalazły się następujące artykuły: „Droga do wolności jako dramat. Wokół Tischnerowskiej koncepcji filozofii wolności” Urszuli Ostrowskiej, „Przestrzenie wolności: między heroizmem a konformizmem” Krzysztofa T. Wieczorka, „Niewolnicy na drodze do uznania. Józefa Tischnera zmagania z historiozofią” Piotra Kostyły, „Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka w ujęciu Józefa Tischnera” Zbyszka Dymarskiego, „Wychowanie a wolność. Próba wglądu w myślenie pedagogiczne Józefa Tischnera” Katarzyny Wrońskiej, „Antropologia minimalna i świadectwo. Józefa Tischnera filozofia wychowania” Miłosza Hołdy, „Idea solidarności społecznej jako przejaw podstawowych praw człowieka w myśli Józefa Tischnera” Przemysława Zientkowskiego, „Aktywność obywatelska w organizacjach trzeciego sektora a pedagogia agatologiczna Józefa Tischnera” Kazimierza Czerwińskiego oraz „Przez dramat do dialogu. Rola >>Słowa<< w dochodzeniu do dialogu według Ferdynanda Ebnera” Krzysztofa Skorulskiego.

„Wszystkie zgromadzone tutaj teksty”, napisał we wstępie Piotr Kostyło, „zaświadczają o dużym pedagogicznym potencjale myśli księdza Józefa Tischnera. Ptencjał ten jest daleki od wyczerpania, potwierdzają to także inne prace eksplorujące zagadnienia nadziei, dialogu czy dramatu. (…) Ksiądz Józef Tischner podkreślał, że duchowość, o ile ma odgrywać pozytywną rolę w procesie wychowania, musi człowieka wyzwalać, a nie zniewalać. Tylko wewnętrznie wolny człowiek może przyczyniać się do budowania prawdziwie wolnego społeczeństwa i jego instytucji”.

 

Wersję papierową numeru można zamówić tutaj.
Na tej samej stronie można też bezpłatnie przeczytać elektroniczną wersję numeru.