To jedna z najciekawszych publikacji o historii środowiska „tygodnikowo-znakowego”, jakie powstały w ostatnich latach. 16 artykułów naukowych i kilkadziesiąt stron wspomnień – oto co zawiera tom „Stulecie urodzin Jerzego Turowicza” przygotowany przez Joannę i Andrzeja Sulikowskich. Wśród autorów m.in. ks. Adam Boniecki, Józefa Hennelowa, Krzysztof Krasuski i Andrzej Skrendo.

Setna rocznica urodzin Jerzego Turowicza, współtwórcy i wieloletniego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, przypadła 12 grudnia 2012 roku. Tydzień później, w dniach 18-19 grudnia, na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona tej rocznicy. Ponadto 17 stycznia 2013 roku gościem uczelni był ks. Adam Boniecki, z którym obszerną rozmowę przeprowadził inicjator konferencji prof. Andrzej Sulikowski. Zgromadzone referaty, zapis rozmowy, a także zebrane wspomnienia składają się na tom „Stulecie urodzin Jerzego Turowicza”.

Jest to bardzo wszechstronna prezentacja dorobku wybitnego redaktora i publicysty oraz prowadzonego przezeń pisma. Badacze, którzy wzięli udział w konferencji, reprezentowali kilkanaście ośrodków naukowych w kraju; byli wśród nich poloniści, historycy i filozofowie. W pierwszej części książki znalazły się następujące artykuły: „Początki >>Tygodnika Powszechnego<<. Piwowarczyk – Święcicki – Stomma – Turowicz” Romana Graczyka, „Europa w publicystyce Jerzego Turowicza z lat 1945-1953” Sławomira Iwasiówa, „>>Żeby mi powypadały…<< Jerzy Turowicz jako epistolograf” Jerzego Madejskiego, „Turowicz jako promotor twórczości ks. Jana Twardowskiego” Joanny Sadłowskiej-Schreder, „Zofia Starowieyska-Morstinowa jako krytyczka literatury” Agaty Zawiszewskiej, „>>Obrona niepotrzebności<<. Zbigniew Herbert na łamach >>TP<< (1950-1953)” Katarzyny Jarosińskiej-Buriak, „Czesław Miłosz, Jerzy Turowicz. Świadectwa przyjaźni” Marka Bernackiego, „Krytyka literacka pokolenia 68/70 w >>Tygodniku Powszechnym<<” Krzysztofa Krasuskiego, „Czytane w Brukseli i w Louvain-la-Neuve” ks. Jana Marcina Mazura, „Literatura z zapleczem filozoficznym. Pisarze >>Tygodnika Powszechnego<< i >>Znaku<<” oraz „Józef Mackiewicz o Kościele katolickim” Andrzeja Sulikowskiego, „Religijność ludowa na łamach >>Tygodnika Powszechnego<<” Gerarda Guźlaka, „>>Trzy ćwiartki wieku<<. Tryby lektury” Andrzeja Skrendo, „Postać Jerzego Turowicza w świadomości uczniów liceum” Aleksandry Stępień, „Sentire cum Ecclesia. Publicystyka Jerzego Turowicza i Józefa Mackiewicza wobec II Soboru Watykańskiego” s. Wiesławy Tomaszewskiej CR oraz „Wychowawca i myśliciel. Przyczynek do portretu Jerzego Turowicza” Artura Żywiołka.

W części drugiej, zatytułowanej „Wspomnienia”, znalazły się następujące teksty: „Okruchy wspomnień o dniach kryzysu” Józefy Hennelowej, „Wychował mnie Turowicz” oraz „Ostatnie dni Jerzego Turowicza” Marka Skwarnickiego, „Rytmy dobowe i rytmy miesięczne w pracy redaktorskiej Jerzego Turowicza” autorstwa Andrzeja Sulikowskiego. Ponadto w tej części zamieszczono wspomnianą rozmowę z ks. Adamem Bonieckim.

W książce znaleźć można garść interesujących tischnerianów, ale przede wszystkim bogaty i wieloaspektowy obraz środowiska, z którym przez wiele lat był związany ks. Józef Tischner. Wielu barwnych szczegółów dostarcza rozmowa z ks. Adamem Bonieckim, który opowiada m.in. o trudnych momentach w historii „Tygodnika Powszechnego”, o przyjaźni jego redaktora naczelnego z papieżem Janem Pawłem II, ale też o wspólnej wyprawie z Turowiczem na… seans wudu. Książkę „Stulecie urodzin Jerzego Turowicza” w cenie 40 zł plus koszty wysyłki można zamawiać pod adresem: sulikowski.andrzej@gmail.com.