12 marca, w dzień urodzin ks. Józefa Tischnera, w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Wojciech Bonowicz wygłosi wykład „Ks. Józef Tischner – myślenie w pogodzie ducha”.

Ks. Tischner często w Wiedniu i miał także spotkanie w Stacji Naukowej PAN. Przede wszystkim jednak z Wiedniem związała go inicjatywa podjęta wspólnie z Krzysztofem Michalskim i Hansem-Georgiem Gadamerem: stworzenia niezależnej instytucji naukowej, która przyczyniałaby się do łączenia intelektualistów ze Wschodu i Zachodu. Tak powstał Instytut Nauk o Człowieku, który za dwa lata obchodzić będzie swoje czterdziestolecie. Tischner został jego prezydentem. Często do Wiednia przyjeżdżał, a w Instytucie powstało szereg jego artykułów, a także m.in. jedno z głównych dzieł filozoficznych: „Spór o istnienie człowieka”.

Wśród tegorocznych stypendystów Instytutu znalazł się też autor biografii ks. Józefa Tischnera Wojciech Bonowicz. Właśnie w Wiedniu pracuje on nad nową, uzupełnioną edycją tej książki. W swoim wykładzie opowie o tym, co złożyło się na fenomen Tischnera jako filozofa, kapłana, ale też osoby publicznej i co zadecydowało o jego sukcesie. Tytuł spotkania już sugeruje odpowiedź. Ale czy Tischner rzeczywiście „myślał w pogodzie ducha”? A może był myślicielem znacznie „ciemniejszym” niż się nam wydawało? Na to i inne pytania będzie się starał odpowiedzieć gość spotkania.

Wykład – w języku polskim – odbędzie się w Sali Sobieskiego, w oficynie Stacji Naukowej PAN w Wiedniu (Boerhaavegasse 25). Początek o godz. 18.30. Wystąpienie będzie ilustrowane zdjęciami. Wstęp jest wolny.