„Tischner. Myślenie według nadziei” – taki jest tytuł spotkania z Wojciechem Bonowiczem, które odbędzie się w środę 28 września o godz. 17 w Inowrocławiu. Organizatorem jest Instytut Prymasa Józefa Glempa (pl. Klasztorny 2). Wstęp na spotkanie jest wolny, będzie też możliwość nabycia książek.

Instytut Prymasa Józefa Glempa działa w strukturze Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Od kilku lat organizuje interesujące spotkania – na żywo i on-line – poświęcone duchowości i myśli chrześcijańskiej.

Tym razem jego gościem będzie Wojciech Bonowicz, poeta i publicysta, autor książek „Tischner. Biografia” oraz „Kapelusz na wodzie. Gawędy o ks. Tischnerze”, a także redaktor wyborów jego pism (m.in. „Nadzieja mimo wszystko”, „Wolność człowieka gór” i „To, co najważniejsze”). Wojciech Bonowicz od lat zajmuje się spuścizną ks. Józefa Tischnera, opiekuje się jego archiwum, jest członkiem kolegium redakcyjnego jego „Dzieł zebranych” oraz – od niedawna – członkiem jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

Podczas spotkania, które poprowadzi Piotr Turowski, będzie możliwość nabycia książek ks. Tischnera i o ks. Tischnerze. Zapraszamy!