Karol Tarnowski, ks. Jerzy Raźny i Wojciech Bonowicz będą gośćmi konferencji „Wolność wartości – wartość wolności”, która odbędzie się 11 maja.

 

Organizatorami konferencji są Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki oraz Dział Promocji i Współpracy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Konferencja odbędzie się 11 maja 2018 roku w auli PPWSZ (ul. Kokoszków 71). Początek o godz. 10.

Pełny tytuł konferencji to „Wolność wartości – wartość wolności. Aksjologia współczesności w koncepcji filozoficznej ks. Józefa Tischnera”. Spotkanie, jak piszą organizatorzy, jest dedykowane wszystkim zainteresowanym filozofią księdza profesora, którzy oczekują analiz z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, m.in. filozofii, etyki, literaturoznawstwa, nauk społecznych i teologicznych”.

Konferencja rozpocznie się słowem wstępnym JM Rektora ks. dr hab. Stanisława Gulaka. Pierwszy wykład, zatytułowany „Ks. Józef Tischner. Gawęda biograficzna”, wygłosi red. Wojciech Bonowicz. W filozoficzny dorobek autora „Etyki solidarności” wprowadzi słuchaczy prof. Karol Tarnowski. Trzeci wykład plenarny wygłosi ks. Jerzy Raźny; będzie on poświęcony homiletyce ks. Józefa Tischnera. Ta część konferencji zakończona zostanie recitalem pt. „Muzyka gór”. O godz. 13.30 rozpoczną się panele wykładowe, po których uczestnicy konferencji udadzą się do Łopusznej w celu zwiedzenia Izby Pamięci i złożenia kwiatów na grobie księdza profesora. W „Tischnerówce” wykład kończący konferencję, zatytułowany „Człowiek-nauka-prawda”, wygłosi prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz.

Konferencji będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa portretów ks. Józefa Tischnera autorstwa Mariana Gromady z Ostrowska.

 

Konferencja ma charakter otwarty. Więcej informacji można znaleźć tutaj.