W czwartek 10 maja o godz. 17 w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie ks. prof. Wojciech Zyzak wygłosi wykład „Jan Paweł II i Edyta Stein”.

 

Postać wybitnej żydowskiej filozofki, która zrobiła doktorat u Edmunda Husserla, przyjaźniła się m.in. z Romanem Ingardenem i Maksem Schelerem, by w wieku lat 42 wstąpić do zakonu karmelitanek i przyjąć imię Teresy Benedykty od Krzyża, a następnie zginąć w obozie w Auschwitz, pojawia się w nauczaniu Jana Pawła II wielokrotnie. „Jako pierwszy cel Edyta Stein wyznaczyła sobie wolność”, mówił o niej w czasie  Mszy św. kanonizacyjnej 11 października 1998 r. „Przez długi czas była osobą poszukującą. Jej umysł niestrudzenie dociekał prawdy, a jej serce otwierało się na nadzieję. Z zapałem przemierzała niełatwą drogę filozofii i dlatego została ostatecznie wynagrodzona: zdobyła prawdę. Trafniej można powiedzieć, że została zdobyta przez prawdę. Odkryła bowiem, że prawda ma na imię Jezus Chrystus”.

Ks. prof. Wojciech Zyzak jest teologiem, rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, autorem m.in. rozprawy „Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)” (2005). Jego wystąpienie będzie ostatnim w tym roku akademickim wykładem z cyklu „Jan Paweł II. Posługa myślenia”, organizowanego wspólnie przez Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, we współpracy z Instytutem Myśli Józefa Tischnera. Wykład odbędzie się w siedzibie IMJT – ul. Sławkowska 14 (I piętro, sala po lewej stronie). Wstęp jest wolny.

 

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.