„O sztuce rzetelnej rozmowy” oraz „Czy Kościół nas okłamał?” – takie tytuły nosiły dwie pierwsze debaty zorganizowane w ostatnich tygodniach przez Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Zapis obu można obecnie obejrzeć  w Internecie.

Debaty zostały zorganizowane w ramach zainicjowanego przez IMJT cyklu Filozoficzne Forum Obywatelskiego Dialogu. W pierwszej udział wzięli Dariusz Gawin, filozof i historyk idei, oraz Łukasz Lamża, filozof i popularyzator nauki, wyróżniony w roku 2021 Nagrodą Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Do drugiej debaty zaproszono również dwóch filozofów – Adama Workowskiego oraz Tomasza Terlikowskiego. Oba spotkania poprowadził Zbigniew Stawrowski.

Celem cyklu jest przyjrzenie się palącym problemom współczesności z perspektywy filozoficznej. Bardzo dobre przyjęcie obu debat przez publiczność sprawiły, że ich zapisy pojawiły się w Internecie. Można je odszukać na nowej stronie internetowej IMJT.

W czwartek 26 stycznia planowana jest kolejna debata, poświęcona „opcji Benedykta” w Kościele katolickim. Podobnie jak poprzednie, odbędzie się ona w siedzibie IMJT przy ul. Sławkowskiej 14 (I piętro). Kolejna dotyczyć będzie „opcji Franciszka”. Szczegółowe informacje na ich temat będzie można znaleźć na wspomnianej stronie.

Uwaga! Strona Instytutu Myśli Józefa Tischnera jest obecnie w trakcie przebudowy, dlatego mogą wystąpić okresowe zakłócenia w jej funkcjonowaniu.

 

Na zdjęciu: siedziba IMJT przy ul. Sławkowskiej. Fot. Adam Walanus.