Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się rozprawa Adama Workowskiego, filozofa związanego z Instytutem Myśli Józefa Tischnera, pt. Ontologiczne podstawy posiadania. W rozdziale IV rozprawy znalazł się podrozdział Etyczna wizja posiadania Józefa Tischnera. Zawiera on interesujące analizy dotyczące znaczenia pojęcia „mieć” w filozofii Tischnera i wpisanej w tę filozofię koncepcji posiadania jako zjawiska rodzącego się w relacjach międzyludzkich, ale mającego też wymiar religijny.
Wkrótce na naszych stronach szersze omówienie tego fragmentu rozprawy, na razie sygnalizujemy pojawienie się jej w księgarniach.
Rozprawę wydano w serii „Monografie Fundacji Nauki Polskiej”. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do działu handlowego Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: tel. (0 71) 375 28 85, tel./faks (0 71) 375 25 07, e-mail: [email protected].