W poniedziałek 29 stycznia o godz. 18.00 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Gł. 25) zaprasza na wykład prof. Władysława Stróżewskiego poświęcony pięknu. Wykład połączony jest z prezentacją serii wydawniczej „Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech” pod redakcją prof. Anny Czajki-Cunico.

W 2017 roku w ramach tej serii, publikowanej w mediolańskim wydawnictwie MIMESIS, ukazał się wybór prac autorstwa wybitnego polskiego filozofa poświęconych estetyce. Dlatego to właśnie on poproszony został o wygłoszenie wykładu.

„W twórczości prof. Władysława Stróżewskiego”, piszą na stronie wydarzenia organizatorzy, „łączą się elementy nauki św. Tomasza, platonizmu, myśli średniowiecznej z dociekaniami filozoficzno-historycznymi bliskimi podejściu analitycznemu i osiągnięciom Władysława Tatarkiewicza, fenomenologią Romana Ingardena oraz doświadczeniami estetycznymi czynionymi przez autora w obszarze sztuki. (…) Dociekania Profesora nie unikają wyzwań współczesności i stawiają im czoło odsyłając do trwałego i głęboko osadzonego w tradycji znaczenia Piękna w jego związkach z Dobrem, Prawdą, a zatem horyzontem wartości i sensu”.

Seria „Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech” pod redakcją Anny Czajki to projekt wydawania we Włoszech wybitnych dzieł humanistyki polskiej. Dotychczas w ramach serii ukazały się wybory tekstów Jana Białostockiego oraz Stanisława Brzozowskiego (ten ostatni stanowi pierwsze wydanie pism Brzozowskiego w przekładzie na język obcy). Wkrótce ukaże się także książka Marii Ossowskiej pt. „Normy moralne”. Projekt realizowany jest w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.