Pokazy filmowe, wykłady i dyskusje – imponująco wygląda program Dziedzińca Pogan zorganizowanego przez diecezję łowicką w dniach 19-25 maja 2013 r. Gośćmi imprezy będą m. in. Zbigniew Mikołejko, Krzysztof Varga, Monika Waluś, ks. Alfred Wierzbicki, Krzysztof Zanussi, Janusz Zaorski i Marek Zając. Przed filmem „Ucieczka z kina >>Wolność<<” odbędzie się rozmowa z jego reżyserem Wojciechem Marczewskim zatytułowana „Nieszczęsny dar wolności”.

Hasłem Dziedzińca Pogan są słowa „Kultura miejscem poszukiwania transcendencji”. Stąd liczne pokazy filmowe, spektakl teatralny i spotkania z pisarzami. „Iluminację” Krzysztofa Zanussiego będzie można obejrzeć po raz pierwszy w wersji zrekonstruowanej cyfrowo.
Skąd wzięła się idea organizowania Dziedzińca Pogan? W grudniu 2009 roku w przemówieniu do Kurii Rzymskiej papież Benedykt XVI nawiązał do istniejącego w świątyni jerozolimskiej „dziedzińca pogan”, gdzie gromadzili się nie-Żydzi, aby oddawać cześć prawdziwemu Bogu, chociaż nie mogli uczestniczyć w misterium, które rozgrywało się we wnętrzu świątyni. Chodziło o przestrzeń dla tych, którzy „znali jedynie Boga z oddali”, którzy pragną Czystego, Wielkiego, nawet jeśli pozostaje On dla nich „nieznanym Bogiem”. „Sądzę, że Kościół powinien także dziś otworzyć jakiś rodzaj «dziedzińca pogan»”, powiedział papież, „gdzie ludzie mogliby w pewien sposób «uczepić» się Boga, nie znając Go i zanim odnajdą dostęp do Jego tajemnicy, której służy życie wewnętrzne Kościoła. Do dialogu z innymi religiami powinno się dziś dołączyć szczególnie dialog z tymi, dla których religia jest czymś obcym, którzy nie znają Boga, a którzy mimo wszystko nie chcieliby zostać po prostu bez Boga, lecz pragnęliby się do Niego przybliżyć, choćby jako do Nieznanego”.
Dziedziniec Pogan po raz pierwszy został zorganizowany w Paryżu. Łowicz jest drugim, po Krakowie, mieście w Polsce, w którym odbędzie się podobne spotkanie. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program Dziedzińca Pogan w diecezji łowickiej. Wejście na pokazy filmowe oraz przedstawienie teatralne jest biletowane.

Dziedziniec Pogan w diecezji łowickiej

Poniedziałek 20 maja, godz. 19
Łowicz, Kino „Fenix”
„Iluminacja” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego
Rozmowa przed filmem: „Poszukiwanie sensu życia” – z Krzysztofem Zanussim rozmawia Jerzy Sosnowski („Więź”)

Wtorek 21 maja, godz. 19
Łowicz, Kino „Fenix”
„Ucieczka z kina >>Wolność<<” w reżyserii Wojciecha Marczewskiego
Rozmowa przed filmem: „Nieszczęsny dar wolności” – z Wojciechem Marczewskim rozmawia ks. Andrzej Luter

Środa 22 maja, godz. 19
Łowicz, Kino „Fenix”
„Matka Królów” w reżyserii Janusza Zaorskiego
Rozmowa przed filmem: „Ideologia przeciw człowiekowi” – z Januszem Zaorskim rozmawia ks. Andrzej Luter

Czwartek 23 maja, godz. 19
Łowicz, Kino „Fenix”
„Przypadek” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego
Rozmowa przed filmem: „Twórca na rozstaju dróg” – z Krzysztofem Wierzbickim, reżyserem dokumentalistą, przyjacielem Kieślowskiego, rozmawia ks. Andrzej Luter

Piątek 24 maja, godz. 17
Skierniewice, Kino „Polonez”
„Lourdes” w reżyserii Jessiki Hausner
Słowo wstępne: „Wiara i niewiara w cud” – o. dr Wiesław Dawidowski OSA, prowincjał zakonu augustianów

Sobota 25 maja, godz. 10
IX Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu
„Między wiarą a niewiarą. Rozmowy na Dziedzińcu Pogan”
prowadzenie: ks. dr Wojciech Osial
g. 10 – powitanie gości przez rektora WSD; słowo wstępne biskupa ordynariusza
g. 10.15 – „Mapa współczesnej niewiary: od otwartego agnostycyzmu po agresywny ateizm. Przykłady, rodzaje, źródła”, ks. prof. dr hab. Maciej Bała (UKSW w Warszawie)
g. 10.45 – „Duchowość niewierzących. W co wierzy niewierzący?”, prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko (IFiS PAN)
g. 11.15 – dyskusja na temat wykładów
g. 11. 45 – przerwa kawowa
g. 12.15 – panel dyskusyjny „Sens spotkania wiary i niewiary. Czego wierzący może się nauczyć od niewierzącego?”, w którym udział wezmą: ks. prof. Maciej Bała, prof. Zbigniew Mikołejko, Anna Osławska (Theatrum Mundi), dr Monika Waluś (UKSW) i Marek Zając („Tygodnik Powszechny”, TVP); prowadzenie: ks. dr Piotr Karpiński
g. 13.45 – podsumowanie i słowa końcowe
g. 14 – grill w ogrodach seminaryjnych

Sobota 25 maja, godz. 18.30
Finał Dziedzińca Pogan
Kutno, Sala Kameralna Starego Domu Kultury
„Polacy” – spektakl Teatru Polskiego w Warszawie w reżyserii Gabriela Gietzky’ego; wystąpią: Olgierd Łukaszewicz i Radosław Krzyżowski.
Po spektaklu debata „Dwie wizje Polski” z udziałem ks. prof. Alfreda Wierzbickiego (KUL) i Krzysztofa Vargi („Gazeta Wyborcza”), prowadzenie: Marek Zając

Dziedziniec Pogan w diecezji łowickiej ma swoją stronę na Facebooku.