Ryszard Bugaj, Marek A. Cichocki, Marcin Król, Jerzy Szacki, Karolina Wigura, Maciej Zięba OP – to tylko niektórzy spośród kilkunastu uczestników konferencji poświęconej III Rzeczpospolitej Polskiej, organizowanej przez Fundację Batorego. Konferencja, która towarzyszy obchodom 25-lecia powstania fundacji, odbędzie się w środę 18 czerwca w jej siedzibie przy ul. Sapieżyńskiej 10a. Początek o godz. 10.

„Po 1989 roku podstawy ustrojowe RP nigdy nie były poddawane krytyce. Przy nieco odmiennych interpretacjach akceptowano suwerenny charakter państwa, ład demokratyczny i rynkową organizację gospodarki. Nie były kwestionowane ani granice RP, ani też zasady przynależności do wspólnoty politycznej obywateli RP. Równocześnie, niemal od początku, toczyły się burzliwe dyskusje na temat kształtu państwa i jego polityki, często prowadzące do daleko idącej polaryzacji politycznej”, piszą organizatorzy konferencji.
„Znajdujemy się w centrum obchodów rocznicy przemian 1989 roku. Postanowiliśmy ją uczcić we właściwy nam sposób. Nie dokonując kolejnego bilansu wielkich dokonań – o których skądinąd jesteśmy przekonani – lecz proponując zbiorową refleksję nad trzema zasadniczymi typami krytyki III RP, ich źródłami i aktualnością”. Przedmiotem refleksji w kolejnych sesjach będzie więc: 1. „krytyka podejmowana zarówno przez czołowe postaci Kościoła instytucjonalnego i przez świeckich związanych ze środowiskami prawicowymi czy konserwatywnymi, jak i przez przedstawicieli laickiej inteligencji i partie lewicowe”, w której „podstawowym problemem była i pozostaje kwestia autonomii sfery publicznej – w tym przede wszystkim polityki – w stosunku do doktryny wiary i norm etycznych określonych przez religię katolicką” (sesja „Kościół katolicki a wspólnota demokratyczna”); 2. „krytyka, w przeważającym stopniu prawicowa, dotycząca sposobu powołania do życia nowej Polski i różnorakich tego konsekwencji” (sesja „Radykalna krytyka transformacji jako procesu politycznego”); 3. wreszcie krytyka stawiająca „pod znakiem zapytania >>neoliberalny<< model przemian, wskazując na ich brutalność, doktrynerstwo i społeczną niesprawiedliwość” (sesja „Radykalna krytyka transformacji gospodarczej i społecznej”).

Oto szczegółowy program konferencji:

SESJA I
godz. 10.00-12.00
Kościół katolicki a wspólnota demokratyczna
Tadeusz Bartoś, Dominika Kozłowska, Marcin Król, Paweł Lisicki, Maciej Zięba OP

SESJA II
godz. 12.15-14.15
Radykalna krytyka transformacji jako procesu politycznego
Marek A. Cichocki, Ludwik Dorn, Agnieszka Holland, Marcin Kula, Jerzy Szacki

SESJA III
godz. 15.00-17.00
Radykalna krytyka transformacji gospodarczej i społecznej
Ryszard Bugaj, Andrzej Leder, Sławomir Sierakowski, Andrzej Szahaj, Karolina Wigura, Jacek Żakowski

Prowadzenie konferencji: Aleksander Smolar

Więcej informacji można znaleźć tutaj.