„Miałem tremę, kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych wręczałem mu książkę o nim, która była moją habilitacją. Spojrzał na mnie groźnie – nie znaliśmy się jeszcze wtedy osobiście, wymieniliśmy najwyżej dwa listy – i powiedział: >>No zobaczę, co tutaj ojciec o mnie napisał. Będę krytyczny<<. Spojrzał naprawdę srogo. Ale potem dostałem bardzo ciepły list”. Tak pierwsze spotkanie z Leszkiem Kołakowskim wspomina o. Jan A. Kłoczowski.

Nagranie jest fragmentem rozmowy, która odbyła się 8 kwietnia 2015 roku w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków. Rozmowę prowadziły Justyna Nowicka i Marta Szostkiewicz. Wspomniana w rozmowie habilitacja ukazała się jako książka pod tytułem „Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię” w 1994 roku.