„Polski kształt dialogu 2016” – taki tytuł nosi wykład Aleksandra Bobko, który zostanie wygłoszony 22 lutego w ramach „Poniedziałków z Tischnerem” organizowanych przez Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Aleksander Bobko jest filozofem, członkiem Rady Programowej IMJT, rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, a od kilku miesięcy – wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Wykład rozpocznie się tradycyjnie o godz. 18 w siedzibie Instytutu (ul. Sławkowska 14, I p.). Aleksander Bobko był studentem, a następnie asystentem ks. Józefa Tischnera. Jest autorem książek: „Kant i Schopenhauer” (1996), „Schopenhauers Philosophie des Leidens” (2001), „Wartość i nicość” (2005) oraz „Myślenie wobec zła. Religijny i polityczny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera” (2007). Od 2012 roku jest rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2015 został senatorem. Obecnie jest sekretarzem stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Zapraszamy!

Zdjęcie: strona internetowa IMJT.