O Hannie Malewskiej – wykład w Krakowie

Strona główna/Bez kategorii/O Hannie Malewskiej – wykład w Krakowie

O Hannie Malewskiej – wykład w Krakowie

„Dzieło >>całożywota<< Hanny Malewskiej” – taki tytuł nosi wykład z okazji setnej rocznicy urodzin pisarki, który 21 października w siedzibie PAU w Krakowie wygłosi prof. Andrzej Sulikowski. Hanna Malewska, autorka znakomitych powieści i zbiorów opowiadań, była równocześnie wieloletnią redaktor naczelną miesięcznika „Znak”. Właśnie o związkach jej pisarstwa z pracą redaktora i zaangażowaniem społecznym mówić będzie prof. Sulikowski.

Andrzej Sulikowski jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kieruje Pracownią Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Przez wiele lat współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”; znał osobiście Hannę Malewską i po jej śmierci zajął się opracowaniem jej spuścizny. Jest autorem monografii historycznoliterackiej „Pozwolić mówić prawdzie. O twórczości Hanny Malewskiej” (Lublin 1993).
Organizatorami spotkania są Polska Akademia Umiejętności oraz Koło Naukowe Literaturoznawców Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład rozpocznie się o g. 11 w Małej Auli PAU (ul. Sławkowska 17) w Krakowie.

2011-10-18T09:26:00+00:00 18 października 2011|Bez kategorii|