W środę 10 lutego Kluby „Tygodnika Powszechnego” zapraszają na pierwsze spotkanie z nowego cyklu, zatytułowanego „Etyka solidarności dziś”. Gośćmi dostępnego dla wszystkich spotkania on-line będą Zbigniew Nosowski, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i Krystyna Skarżyńska.

 

We wrześniu ubiegłego roku Kluby „TP” zakończyły wspólne czytanie „Etyki solidarności” ks. Józefa Tischnera. Po lekturze zrodziło się szereg pytań dotyczących rozumienia solidarności w świetle aktualnych wyzwań. „Pragniemy przenieść myśl ks. Tischnera w nasze czasy, w naszą rzeczywistość”, piszą organizatorzy, „i z tej potrzeby powstał projekt »Etyka solidarności dziś«, który będziemy realizować w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Szersze omówienie projektu ukaże się na stronie klubowej, natomiast 10 lutego zapraszamy na spotkanie inaugurujące”.

W spotkaniu udział wezmą: Zbigniew Nosowski – socjolog, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, współzałożyciel inicjatywy „Zranieni w Kościele”, ostatnio – autor cyklu artykułów o nadużyciach w Kościele „Przeczekamy i prosimy o przeczekanie”; Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – prawniczka, adwokatka, główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO, społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; oraz prof. Krystyna Skarżyńska – psycholożka społeczna, pracująca w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości Uniwersytetu SWPS oraz Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie Psychologii PAN.

Zbigniew Nosowski, nawiązując do Tischnera, mówić będzie o „Solidarności sumień dziś”. „Według Tischnera, kluczem do etyki solidarności jest solidarność sumień. Solidarność »nie potrzebuje wroga lub przeciwnika, aby się umacniać i rozwijać. Ona się zwraca do wszystkich, a nie przeciwko komukolwiek«. Czy możliwa jest podobna solidarność sumień dzisiaj – gdy nasze indywidualne sumienia stają się coraz bardziej od siebie odmienne?”

Krystyna Skarżyńska podejmie temat: „Solidarność – wartość i szersza orientacja moralno-społeczna”. „Solidarność”, pisze prelegentka, „jest pojęciem odwołującym się nie tylko do wartości, ale także do szeroko rozumianych orientacji i postaw społecznych. Jeżeli jest wartością, to jedną z wielu; w związku z tym może wchodzić w konflikty z innymi wartościami jednostek i grup. Zwykle kojarzona jest z pozytywnymi emocjami, zachowaniami i ocenami moralnymi. Jednak podstawy moralne solidarności mogą być rozmaite i nie wszystkie z nich – moim zdaniem – jednakowo dobrze służą realizacji solidarności w praktyce życia społecznego”.

Zuzanna Rudzińska–Bluszcz odniesie się do najbardziej aktualnej rzeczywistości, mówiąc o „Solidarności w pandemicznym świcie. O tym, jak pandemia zmienia nasze podejście do praw obywatelskich”.

Spotkanie, które rozpocznie się 10 lutego o godz. 15.15 i potrwa około dwóch godzin, będzie dostępne na facebookowym profilu Klubów „TP”
[Facebook.com/klubtygodnika] lub na klubtygodnika.pl/tv.