W najbliższych dniach trafi do księgarń nowa książka ks. Tischnera! „Nadzieja czeka na słowo” to wydarzenie bez precedensu: po raz pierwszy mamy do czynienia z wyborem rekolekcji wybitnego kaznodziei wygłaszanych w ciągu kilkudziesięciu lat jego duszpasterskiej działalności. Najstarsze rekolekcje zamieszczone w tomie pochodzą z roku 1966, najnowsze – wygłoszone zostały czterdzieści lat później. Po zbiorach kazań dla dorosłych („Wiara ze słuchania”) i dla dzieci („Rozmowy z dziećmi”) to kolejna, intrygująca odsłona Tischnera-kaznodziei. Dodatkowe zalety to piękna okładka i atrakcyjna cena.

Książkę opracował Wojciech Bonowicz, od lat zajmujący się spuścizną ks. Józefa Tischnera. Co w niej znajdziemy? Rekolekcje z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w których ks. Tischner zastanawiał się, czym jest autentyczna wiara; rekolekcje ze stanu wojennego, skierowane do ludzi przepełnionych goryczą, lękiem i gniewem; wreszcie – rekolekcje z czasu, kiedy wolność wydawała się wielu Polakom „darem nieszczęsnym”. Skierowane do inteligencji – studentów, pracowników nauki – i do zwykłych parafian; mówione językiem prostym, odwołującym się do Ewangelii i codziennych doświadczeń; adresowane do wierzących i do poszukujących. Przez wszystkie przewija się motyw nadziei. Wiara jest „nadzieją oczekującą słów życia”, mówił Tischner w 1972 roku. Wolność jest przede wszystkim „wyzwoleniem od rozpaczy”, podkreślał dwadzieścia lat później.
Polecamy tę lekturę wszystkim, którzy szukają „motywów życia i nadziei”. Szczególnie zachęcamy tych, którzy chcieliby trafić na mądre rekolekcje wielkopostne. Jest w czym wybierać.
Na okładce znalazło się zdjęcie zadumanego ks. Tischnera zrobione przez Mariana Gromadę przed domem w Łopusznej. Zdjęcie to towarzyszyć też będzie tegorocznym Dniom Tischnerowskim.