Z przyjemnością przedstawiamy trzeciego nominowanego do tegorocznej Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii I – za pisarstwo, które stanowi kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”.

 

 

Nominację otrzymał ks. Eligiusz Piotrowski – teolog, dogmatyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej – za książkę

Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Od Reimarusa do Ratzingera/Benedykta XVI (Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego 2022) – imponującą, rzetelnie i z pasją napisaną monografię poświęconą sporom o rozumienie zmartwychwstania Jezusa w obrębie teologii chrześcijańskiej. Jak zauważyło jury, książek teologicznych tego kalibru nie powstaje w Polsce wiele. Tom cechujący się bezprecedensową rozpiętością analizy nie tylko referuje poglądy licznych teologów, ale zawiera też odważne refleksje samego autora o tym kluczowym dla chrześcijan zagadnieniu. Czym właściwie jest zmartwychwstanie? Jak rodziła się wiara w to, że Jezus powstał z martwych? „Mimo prostoty i obrazowości ewangelijnych wypowiedzi wydarzenia te nie są wcale oczywiste” – mówił ks. Piotrowski w wywiadzie dla miesięcznika „Znak”.

Ks. Eligiusz Piotrowski (ur. 1959) – teolog, dogmatyk, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej, badacz i tłumacz teologii Hansa Ursa von Balthasara, autor m.in. podręcznika Traktat o Trójcy Świętej, współautor antologii teologii niemieckiej Praeceptores. Współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Znak” i „Tygodnikiem Powszechnym”.