Już po raz 21. wręczona zostanie Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. W tym roku jej laureatami zostali: ks. Tomáš Halík, Łukasz Lamża oraz Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej z Warszawy. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie 25 listopada w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

 

Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku za działalność intelektualną, publicystyczną i społeczną osobom, które wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Promuje sposób myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka.

„Troska o zachowanie standardów intelektualnych i etycznych w obliczu zmieniającego się świata staje się coraz większym wyzwaniem, podejmowanym przez niewielu wybitnych intelektualistów, publicystów i działaczy społecznych”, mówi Marcin Żebrowski, rzecznik prasowy ERGO Hestii, fundatora nagrody. „Możliwość nagrodzenia tych osób nie tylko nobilituje ERGO Hestię, ale też zobowiązuje do podążania ścieżką wartości”.

Nagrodę w trzech równorzędnych kategoriach przyznaje jury pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego. W skład jury wchodzą obecnie: Witold Dudziński, Jacek Karnowski, abp Grzegorz Ryś, Władysław Stróżewski, Piotr Maria Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski. Każda z nagrodzonych osób otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33 tys. zł.

W tym roku w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, nagrodzony został ks. ks. Tomáš Halík. Jest on pierwszym zagranicznym laureatem Nagrody Tischnera. Jury wyróżniło go za książkę „Czas pustych kościołów”, w której „pokazuje, że czas pandemii zmusza do ponownego odkrywania chrześcijaństwa”, „przestrzega przed nowym faryzeizmem, który zastępuje wiarę ideologią, świadectwo teorią, pomoc pouczaniem, a miłosierdzie systemem nakazów i zakazów”, a także nawołuje „do przekraczania religijnych podziałów oraz do »globalizacji współczucia«” – czytamy w uzasadnieniu kapituły. Książka „Czas pustych kościołów” w tłumaczeniu Tomasza Maćkowiaka ukazała się nakładem Wydawnictwa WAM.

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”, nagrodzony został Łukasz Lamża za książkę „Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze”, w której „skrupulatnie rozprawia się z teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi”, imponując „nie tylko wiedzą i dociekliwością, lecz także wyrozumiałością dla ludzi, którzy są ofiarami współczesnych szarlatanów”. Książkę opublikowało Wydawnictwo Czarne.

Wreszcie w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzony został Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej z Warszawy „za mądre prowadzenie chorych przez proces udręczonego odchodzenia oraz za wspieranie ich rodzin i najbliższych”. „Z pewnością inne hospicja domowe działają podobnie, trudno jednak przyznać nagrodę wszystkim”, skomentował decyzję jury ks. Adam Boniecki. „Ten zespół mogłem osobiście poznać w akcji. Kilkakrotnie odwiedziłem ich siedzibę, prowadziłem długie rozmowy. Uważam, że filozofia ich działalności, styl, kultura, empatia, a do tego przypadające w tym roku 25-lecie działalności predestynują to hospicjum do nagrody. Poprzez wyróżnienie go wyrażamy uznanie dla wszystkich polskich hospicjów”.

Gala wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera odbędzie się 25 listopada o godz. 18 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Wieczór poprowadzi Jolanta Kogut, a rozmawiać z laureatami będą Dominika Kozłowska i ks. Adam Boniecki. Zainteresowani udziałem na żywo w tym wydarzeniu mogą pisać na adres: [email protected]. Gala będzie też transmitowana w Internecie – na ogólnodostępnym facebookowym profilu „Józef Tischner”: fb.com/JozefTischner.