Nagroda im. Ks. S. Musiała dla Stefana Wilkanowicza

Strona główna/Bez kategorii/Nagroda im. Ks. S. Musiała dla Stefana Wilkanowicza

Nagroda im. Ks. S. Musiała dla Stefana Wilkanowicza

Stefan Wilkanowicz („za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania”) oraz nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgierd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus („za ocalanie pamięci o Żydach olkuskich”) zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała. Nagroda zostanie wręczona 5 marca.

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ została ustanowiona w 2008 roku przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Jej fundatorami są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

W ubiegłych latach laureatami tej nagrody byli: Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009), Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2010), Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011), a także Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2012).

Jak co roku, kapituła nagrody dokonała wyboru laureatów spośród kandydatów nominowanych wcześniej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Nominacje te przyznano po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur. Oprócz osób nagrodzonych nominacje otrzymali: Stanisław Krajewski i ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (kategoria I) oraz Adam Bartosz i ks. Wojciech Lemański (kategoria II).

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się we wtorek 5 marca o godz. 10 w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4). Tego samego dnia o godz. 16 w kościele św. Barbary (Mały Rynek 8) zostanie odprawiona Msza św. w intencji ks. Stanisława Musiała. Przewodniczyć jej będzie kard. Franciszek Macharski.

Stefan Wilkanowicz (ur. 1924), katolicki intelektualista, były redaktor naczelny miesięcznika „Znak”, od kilkudziesięciu lat jest zaangażowany w działalność na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. „To z jego inicjatywy”, czytamy na stronie Klubu „Przymierze”, „jako prezesa krakowskiego KIK-u w 1970 r. odbyły się tzw. Rekolekcje oświęcimskie, będące próbą namysłu nad chrześcijańską odpowiedzialnością za Auschwitz. To dzięki niemu także, jako redaktorowi naczelnemu >>Znaku<<, w 1983 r. ukazał się 400-stronicowy numer miesięcznika poświęcony problematyce żydowskiej (>>Żydzi w Polsce i w świecie. Katolicyzm – judaizm<<). Zeszyt ten, wydany w 40. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim, odegrał ważną rolę w ożywieniu wrażliwości polskich katolików i obudzeniu ich pamięci. (…) Zainteresowania i talenty Stefana Wilkanowicza zostały w 1989 r. dostrzeżone przez premiera Tadeusza Mazowieckiego, który mianował go nieformalnym pełnomocnikiem ds. rozwiązania konfliktu wokół klasztoru karmelitanek w Oświęcimiu. Wilkanowicz przyczynił się do powstania Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (1990), przekształconej następnie w Międzynarodową Radę Oświęcimską (2000), której był do 2012 r. wiceprzewodniczącym. Z tego czasu warto odnotować zredagowaną przezeń książkę >>Auschwitz. Konflikty i dialog<< (Kraków 1998). Stefan Wilkanowicz nadal pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Po przejściu na emeryturę założył Fundację Kultury Chrześcijańskiej >>Znak<<, którą kieruje do dzisiaj. W jej ramach uruchomił internetowe >>Forum: Żydzi-Polacy-Chrześcijanie<<. Po 11 września 2001 r. zrozumiał jednak, że celem jego działania powinien być raczej trialog, do którego oprócz chrześcijan i Żydów należy zaprosić też wyznawców islamu. Tak powstało internetowe >>Forum: Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie<<. Dzięki zaangażowaniu Wilkanowicza Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów ogłosiły m.in. wspólną Deklarację Europejską i Wezwanie do współodpowiedzialności za Ziemię Świętą.

Stefan Wilkanowicz jest laureatem m.in. Oświęcimskiej Nagrody Praw Człowieka (2005) oraz Nagrody Europejskiego Kongresu Żydów (2002), przyznawanej pionierom dialogu żydowsko-katolickiego w Europie”.

Więcej informacji o nagrodzie i pozostałych laureatach można znaleźć na stronie www.przymierze.krakow.pl.

2013-03-02T11:09:00+00:00 2 marca 2013|Bez kategorii|