„Muzyka wiary jest bogata, zarazem jednak subtelna. Aby mogła rozbrzmieć, potrzebna jest cisza”. Miłą niespodziankę przygotowało pod koniec mijającego roku dwóch świętokrzyskich filatelistów – Stanisław Barycki i Janusz Łojek. Dzięki nim w obiegu pojawiły się kolejne karty pocztowe z myślami ks. Józefa Tischnera.

Karty przygotowano we współpracy z Pocztą Polską w związku z przypadającym 9 grudnia świętem św. Gabriela, patrona poczty i filatelistów. Trzy karty przedstawiają zabytkowe kościoły w Chęcinach, a czwarta – widok dawnego Sandomierza i stronę tytułową słynnego „Psałterza” Mikołaja Gomółki. Na każdej karcie obok wspomnianych wizerunków znalazły się cytaty z pism ks. Tischnera. Z okazji wspomnianego święta pojawił się też okolicznościowy datownik z wizerunkiem św. Franciszka z Asyżu, upamiętniający opublikowanie przez papieża Franciszka encykliki „Laudato si”.

Autorem projektów jest Adam Kowalewski, a całkowity koszt przygotowania datownika i wydania kart (ponad 1000 egzemplarzy) ponieśli fundatorzy. Karty są sprzedawane w Urzędach Pocztowych. Kolekcjonerzy tischnerianów mogą skontaktować się z wydawcami za pośrednictwem naszej strony (bonowicz@znak.com.pl).