Tym wszystkim, którzy z różnych powodów nie zabierają na wakacje papierowych książek, polecamy minibooki przygotowane przez miesięcznik „Znak”. Czytelnicy Tischnera mają do wyboru trzy małe antologie jego tekstów: „Tischner (klasyka)”, „Tischner filozof” oraz „Tischner o Polsce”. Każdy w cenie 4,99 zł.

Minibooki zawierają teksty publikowane przez Tischnera na łamach miesięcznika. Część z nich weszła później do książek, ale część dostępna jest jedynie w numerach archiwalnych bądź – od teraz – w formie elektronicznej.
W minibooku zatytułowanym „Tischner (klasyka)” znaleźć można pięć fundamentalnych szkiców: „Myślenie według wartości”, „Ludzie z kryjówek”, „Boski rodowód wolności, czyli >>Bądź wola Twoja<<”, „Kościół łaski” oraz „Podglądanie Pana Boga”.
Minibook „Tischner filozof” zawiera m.in. fragment książki, nad którą Tischner pracował przed śmiercią, zatytułowany „Inny”, a także szkice „Wiara w mrocznych czasach”, „Niebiańskie ideały i ziemskie złudzenia”, wywiad „Myślenie według Ewangelii” oraz rozważanie „Bóg między nami”.
Wreszcie w minibooku „Tischner o Polsce” znalazły się cztery teksty – dwa klasyczne: „Chochoł sarmackiej melancholii” oraz „Naród i jego prawa”, i dwa bardziej publicystyczne, powstałe w połowie lat 90.: „Kot pilnujący myszy” oraz „Cierpkie winogrona i chytrość rozumu”.
Przychody ze sprzedaży minibooków przeznaczone zostaną na funkcjonowanie miesięcznika „Znak”. Minibooki można zamówić tutaj.