Pod takim tytułem ukazało się niedawno bardzo ciekawe opracowanie przygotowane przez Wiesława Chudobę. Jest to kalendarium życia i twórczości wybitnego filozofa, przygotowane w oparciu o znane i dostępne publikacje, ale też niektóre pozostałe po Leszku Kołakowskim archiwa. Książka ukazała się w serii: „Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Studia”, publikowanej przez Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

„Kronika ta jest autorskim wyborem najbardziej znaczących i najciekawszych wydarzeń z ponadosiemdziesięcioletniego życia Leszka Kołakowskiego”, pisze we wstępie Wiesław Chudoba. „Obok wydarzeń znaczących zawiera także wydarzenia mniej ważne, ale również ciekawe, rzucające pewne światło na jego życie, filozofowanie i epokę. (…) materiał jest ujęty chronologicznie i uzupełniony w wielu miejscach cytatami z różnych źródeł archiwalnych, wspomnień, korespondencji i opracowań”.
Wiesław Chudoba, matematyk i filozof, był jednym z inicjatorów nadania Leszkowi Kołakowskiemu honorowego obywatelstwa miasta Radomia w 1993 roku. Kilkanaście lat później przygotował publikację „Bene Merenti – Civitas Radomiensis. Leszkowi Kołakowskiemu w 80. rocznicę urodzin” z okazji wręczenia uczonemu przez władze Radomia specjalnego medalu. Publikowana obecnie kronika to podsumowanie kolejnego etapu prac poświęconych osobie i twórczości autora „Głównych nurtów marksizmu”.
Książka Wiesława Chudoby ma charakter popularny, będzie miał z niej pożytek nie tylko czytelnik-specjalista, ale każdy, kto chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o życiu Leszka Kołakowskiego. Do tej pory nie powstała bowiem jeszcze biografia filozofia (od kilku lat przymierza się do jej napisania Zbigniew Mentzel). „Z na pozór chłodnej prezentacji wyłania się postać Kołakowskiego z jego poczuciem humoru i błyskotliwą inteligencją”, pisze o „Kronice życia i dzieła” Marcin Król. „Równocześnie widzimy to, co cechowało Kołakowskiego, czyli pracowitość i rzetelność, czasami zaskakujące przy nawet błahych okazjach”.
Ci, których interesują wszelkie tischneriana, znajdą w książce Wiesława Chudoby sporo interesujących informacji. Np. według kalendarium pierwsze spotkanie Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera miało miejsce we wrześniu 1980 roku w Heidelbergu, podczas międzynarodowej konferencji „Zeit und Mystik”, w której udział brali też m.in. Gershom Scholem, Georg Picht, Carl Friedrich von Weizsäcker i Krzysztof Michalski.

Książkę „Leszek Kołakowski. Kronika życia i dzieła” można zamówić tutaj.