W czwartek 3 maja godz. 17.05 zapraszamy do słuchania Radiowej Strefy Tischnera w Radiu Kraków. Będzie można posłuchać zapisu dyskusji z udziałem ks. Manfreda Deselaersa, Piotra Kłodkowskiego i Michała Łuczewskiego, którą poprowadziła Jolanta Drużyńska.

 

Dyskusja zatytułowana „>>By z człowieka wyciągnąć jego mądrość<<. Rozmowa o słowie, dialogu i rzeczywistości” odbyła się w piątek 13 kwietnia w Studiu im. Romany Bobrowskiej w ramach cyklu wydarzeń poprzedzających 18. Dni Tischnerowskie. Sformułowany dość ogólnie temat był punktem wyjścia do rozmowy o bardzo konkretnych sprawach. Większość współczesnych kryzysów politycznych i społecznych zaczyna się bowiem od słów. Żeby te kryzysy przezwyciężyć, trzeba także sięgnąć po słowa. Inaczej posługuje się słowem dyplomata, inaczej dziennikarz, a jeszcze inaczej człowiek, który stara się leczyć rany zadane przez historię. Z każdą rolą wiąże się nieco inny stopień odpowiedzialności za słowo, a jednocześnie nigdy ta odpowiedzialność nie jest zupełnie zawieszona. Słowo posiada ogromną moc – zarówno dzielenia i niszczenia, jak pojednania i budowania.

W dyskusji wzięli udział trzej laureaci Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera z lat ubiegłych: ks. Manfred Deselaers, prowadzący w Oświęcimiu Centrum Dialogu i Modlitwy, Piotr Kłodkowski, orientalista i dyplomata, oraz Michał Łuczewski, socjolog badający związki tożsamości narodowej z religijną. Rozmowę poprowadziła dziennikarka Radia Kraków Jolanta Drużyńska.

 

Zapraszamy do słuchania audycji na antenie Radia Kraków lub za pośrednictwem Internetu. Stronę internetową Radia Kraków można znaleźć tutaj.

 

A więcej zdjęć z relacjonowanego wydarzenia można obejrzeć tutaj.