W piątek 23 listopada Instytut Myśli Józefa Tischnera i Wydawnictwo Znak zapraszają na szczególne spotkanie, którego bohaterem będzie Karol Tarnowski, wybitny krakowski filozof. Spotkanie będzie uroczystym zwieńczeniem jubileuszu 80. urodzin Profesora, a pretekstem do jego zorganizowania jest publikacja specjalnej księgi jubileuszowej zatytułowanej „Na ścieżkach pragnienia”.

Spotkanie, choć poświęcone dorobkowi filozoficznemu Jubilata, nie będzie naukowym seminarium ani panelem. Zaproszeni goście – wśród nich Agata Bielik-Robson, Paweł Taranczewski, Henryk Woźniakowski i Krzysztof Zanussi – poproszeni zostali o przygotowanie krótkich wystąpień na temat wybranej myśli Profesora, a także o zadanie mu jednego pytania. Organizatorzy mają nadzieję, że w ten sposób powstanie wielowymiarowy obraz dorobku Profesora, o którym odkryty niedawno przez Łukasza Tischnera rękopis z Łopusznej powiada, że „nojwiencyj ciesyło go, kie znaloz w ksionzkach myśl powykręcaną jak ta limba na Sokolicy” i potrafił ją „wyprościć”.

Spotkanie, które poprowadzi Wojciech Bonowicz, rozpocznie się o godz. 19 w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie (ul. Sławkowska 14, I piętro, sala po lewej stronie). Oczywiście będzie możliwość nabycia wspomnianej księgi „Na ścieżkach pragnienia”, a także ugaszenia niektórych innych pragnień. Zapraszamy!