Anna Bodzińska NDS, s. Barbara Chyrowicz SSpS, Dominika Kozłowska i Anna Strzałkowska wezmą udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Dialogi Świętojańskie” (wcześniej „Dialogi Dominikańskie”) organizowanym w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

Spotkanie rozpocznie się w sobotę 24 listopada o godz. 16.00 w audytorium ECS. Między 16 a 17.30 przewidziane są wykłady zaproszonych osób, potem nastąpi półgodzinna przerwa, a od 18 do 19.30 będzie debata z udziałem publiczności. Spotkanie poprowadzą Basil Kerski, dyrektor ECS, oraz ks. dr Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej

„Dialogi nie są i nigdy nie były projektem zamkniętym. Ewoluują w czasie”, piszą organizatorzy. „Inspiracja do ich powołania wyszła kilka lat temu ze środowiska gdańskich dominikanów. Z ich życzliwym poparciem i oddaną przyjaźnią Dialogi wkraczają w nowy etap rozwoju, stając się Dialogami Świętojańskimi, co kieruje nasze spojrzenie na gdański kościół św. Jana, którego z dominikanami łączy nierozerwalna więź.

A w kolejnej odsłonie Dialogów Świętojańskich oddajemy głos kobietom, stawiając pytanie: jakiego Kościoła chcemy? Poszukiwanie sposobów naprawiania stanu wspólnoty chrześcijańskiej było troską wielu pokoleń i jest również naszym zadaniem. Szczególnie w okresach kryzysów jest to sprawa ważna i niecierpiąca zwłoki. Obecnie przeżywamy czas, gdy reforma wydaje się być konieczna i powinna wychodzić od szeregowych chrześcijan. Niekiedy hierarchia potrzebuje głosu >>z dołu<<, by dostrzec swoją niewrażliwość na niektóre realne problemy. Chcemy głosami kobiet zdiagnozować obecny stan Kościoła, nazwać po imieniu najważniejsze bolączki i poszukać w otwartej debacie dróg odnowy. Synody gromadzące hierarchów (prawie wyłącznie mężczyzn) debatują na instytucjonalnych wyżynach. My czujemy potrzebę zabrania głosu z perspektywy zwykłych wyznawców Mistrza z Nazaretu. Wrażliwość matek, żon i sióstr zakonnych może być szansą na inne niż dotąd prezentowane przez episkopat spojrzenie na rzeczywistość chrześcijaństwa w Polsce. Gdzie leżą źródła obecnego kryzysu w Kościele Katolickim? Jakie szanse mają świeccy chrześcijanie na dokonywanie realnych zmian? Czy kobiety czują się zmarginalizowane w Kościele? Jak można zmienić rzeczywistość polskiego katolicyzmu?”

Do debaty zaproszono: s. Annę Bodzińską NDS – teolożkę, absolwentkę Uniwersytetu Katolickiego w Lionie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przełożoną polskiego domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, zajmującą się m.in. dialogiem międzyreligijnym, w szczególności dialogiem z judaizmem; s. prof. Barbarę Chyrowicz SSpS – etyczkę, filozofkę, wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członkini Komitetu Bioetycznego przy PAN oraz wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, laureatkę m.in. Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera (2009); dr Dominikę Kozłowską – filozofkę, publicystkę, redaktor naczelną miesięcznika „Znak”, laureatkę Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa; oraz dr Annę Strzałkowską – psycholożkę i socjolożkę, wykładowczynię Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, współprzewodniczącą Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, działaczkę Tolerado Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT.

Organizatorami spotkania są Europejskie Centrum Solidarności oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej. Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć tutaj.