W Warszawie trwa Tydzień Wielkich Pytań, organizowany wspólnie przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz tygodnik „Polityka”. W piątek 21 października ks. Michał Heller wygłosi wykład „Czy Wszechświatem rządzi przypadek?”.

Tydzień Wielkich Pytań to okazja do spotkania z filozofami, politologami i uczonymi reprezentującymi bardzo różne dziedziny nauk ścisłych. Wśród poruszonych tematów znajdzie się m.in. pytanie o to, czy powinniśmy modyfikować genetycznie człowieka i inne organizmy żywe oraz jak bardzo umysły zwierząt różnią się od naszych.

Zwieńczeniem spotkań – odbywających się codziennie o godz. 17 w budynku „Polityki” (ul. Słupecka 6) – będzie wykład specjalny założyciela Centrum Kopernika, ks. Michała Hellera, zatytułowany „Czy Wszechświatem rządzi przypadek?”. Czy nasze życie – a nawet cała historia Wszechświata – to ciąg następujących po sobie przypadków, czy też zdarzeń koniecznych, wynikających wprost z praw przyrody? W swoim wykładzie ks. Heller zastanowi się nad tym, jaką rolę w całym kosmosie odgrywają przypadki i wyjaśni, dlaczego są one konieczne, by deterministyczne prawa przyrody mogły w ogóle działać.
Wykład zostanie wygłoszony w piątek 21 października. Wstęp – podobnie jak na wszystkie spotkania organizowane w ramach Tygodnia Wielkich Pytań – jest wolny.

Szczegółowy program imprezy można znaleźć tutaj.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z obszernym dodatkiem do „Tygodnika Powszechnego” zatytułowanym „Człowiek a zwierzę”, który przygotowali naukowcy związani z Centrum Kopernika. Liczący przeszło 30 stron dodatek ukazał się w numerze 41/2016 „Tygodnika Powszechnego”. Z jego treścią można się zapoznać tutaj.