Jak już informowaliśmy, tegoroczne Rekolekcje Tischnerowskie w Ludźmierzu odbędą się w dn. 17–19 marca. Ich tematem przewodnim będzie „Wolność chrześcijanina”. Dziś prezentujemy sylwetkę ks. Dariusza Piórkowskiego, jezuity, który będzie głosił rekolekcyjne konferencje.

Ks. Dariusz Piórkowski SJ urodził się w 1976 roku. W 1996 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Trzy lata studiów filozoficznych w Krakowie zakończył pracą na temat ewolucji myśli etycznej ks. Józefa Tischnera. Przez kolejne trzy lata studiował teologię ukończył na Bobolanum w Warszawie. Od 2001 do 2003 roku pracował w Jezuickiej Służbie Uchodźców w Berlinie, odwiedzając „nielegalnych” w aresztach deportacyjnych. Po święceniach przez dwa lata był duszpasterzem akademickim w Opolu. Następnie wyjechał na studia z filozofii w jezuickim Boston College w Stanach Zjednoczonych. Od 5 lat pracuje w Wydawnictwie WAM, w tym 3,5 roku jako jego dyrektor naczelny. Pisze regularnie dla portalu Deon.pl, miesięcznika „W drodze”, „Życia Duchowego”. Głosi rekolekcje tradycyjne i dla grup zamkniętych. Szczególnie ceni sobie współpracę z grupą „Małżeńskie Drogi” z Warszawy, z którą od 10 lat prowadzi rekolekcje warsztatowe dla małżeństw i narzeczonych. Lubi dłuższe i krótsze wycieczki rowerowe, muzykę klasyczną, dobry film i książkę. Czasem z przyjemnością gotuje lub piecze.
Owocem jego działalności duszpasterskiej jest m.in. „Książeczka o miłosierdziu. Rozważania, praktyczne ćwiczenia, rachunek sumienia”, której drugie wydanie będzie można nabyć w trakcie rekolekcji. Pod koniec marca WAM opublikuje nowa książkę ks. Piórkowskiego, zatytułowaną „Spodziewaj się Dobra”.

Szczegółowy program 14. Rekolekcji Tischnerowskich można znaleźć tutaj.  Na rekolekcje trzeba się zapisać, ale nauki rekolekcyjne, a także spotkania z gośćmi są otwarte dla wszystkich chętnych. Jednocześnie zachęcamy do wspierania Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, które to wydarzenie organizuje. Bez Waszej pomocy organizacje takie jak ta nie przetrwają. Wpłat można dokonywać na konto: 97 8812 0005 0000 0000 1313 0001.

Pomoc w przygotowaniu noty i dostarczenie zdjęcia – Joanna Podsadecka. Dziękujemy!