Już po raz jedenasty, w dniach 8-11 marca, odbędą się starosądeckie Dni Księdza Tischnera. Ich gośćmi będą w tym roku filozofowie ks. Jarosław Jagiełło i Antoni Szwed oraz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Nowym Sączu ks. Dariusz S. Chwastek.

Organizatorem 11. Dni Księdza Tischnera jest Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, wspierane przez Urząd Miejski w Starym Sączu i burmistrza Jacka Lelka. Wszystkie spotkania odbędą się w sali Muzeum Regionalnego (Rynek 6), a wstęp na nie jest wolny. Inicjatorem zorganizowania imprezy jest Andrzej Długosz, od wielu lat gromadzący pamiątki po ks. Józefie Tischnerze i przypominający o związkach autora „Etyki solidarności” ze Starym Sączem. 12 marca przypada 86. rocznica urodzin wybitnego filozofa i duszpasterza.

Oto szczegółowy program 11. Dni Księdza Tischnera:

8 marca 2017 (środa), godz. 17
„Józefa Tischnera myślenie o wierze” – wykład ks. dr. hab. Jarosława Jagiełły (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

9 marca 2017 (czwartek), godz. 17
„Od Reformacji do dialogu ekumenicznego” – spotkanie z ks. Dariuszem Sławomirem Chwastkiem, proboszczem parafii Ewangelicko-,Augsburskiej pw. Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu

10 marca 2017 (piątek), godz. 17
„Ks. Józef Tischner i jego myślenie o solidarności” – wykład dr. hab. Antoniego Szweda (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

11 marca 2017 (sobota), godz. 10
Msza Święta w intencji ks. Józefa Tischnera i jego rodziców w kościele pw. Trójcy Świętej (Klasztor Sióstr Klarysek); oprawa liturgiczna: młodzież ze Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Patronat medialny: „starosadeckie.info”, „sadeczanin.info”, „Z Grodu Kingi”.

Zapraszamy!