Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zapowiedziało, że w tym roku zorganizuje kolejną edycję Dni Tischnerowskich. Impreza ma się odbyć w dniach 9 i 10 kwietnia.

Jak widać, rodzi się kolejna tischnerowska tradycja. Obok Dni Tischnerowskich w Krakowie (w tym roku odbędą się w dn. 20-22 kwietnia) i Dni Ks. Tischnera w Starym Sączu (tegoroczna edycja odbyła się w dn. 8-11 marca) w ostatnich latach pojawiły się podobne inicjatywy w Kielcach i właśnie w Gdańsku. Obie mają być w tym roku kontynuowane. Europejskie Centrum Solidarności czuje się szczególnie powołane do tego, by przypominać osobę i dzieło ks. Józefa Tischnera, który był nieformalnym kapelanem ruchu solidarnościowego.
Program tegorocznej gdańskiej edycji jest obecnie dopracowywany. Na pewno nie zabraknie w nim filmów, a także rozmów wokół tematu solidarności. Organizatorzy chcieliby też nawiązać do wydanej w tych dniach nowej publikacji autorstwa ks. Tischnera – „Inny. Eseje o spotkaniu”.

Na zdjęciu: fragment stałej ekspozycji Europejskiego Centrum Solidarności poświęcony ks. Józefowi Tischnerowi (fot. Wojciech Bonowicz).