Ks. Adam Boniecki kończy 80 lat

Strona główna/Bez kategorii/Ks. Adam Boniecki kończy 80 lat

Ks. Adam Boniecki kończy 80 lat

Wybitny publicysta i ceniony duszpasterz, były redaktor naczelny polskiej edycji „L`Osservatore Romano”, a następnie „Tygodnika Powszechnego”, generał zakonu marianów, przewodniczący jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera – ks. Adam Boniecki świętuje 80. urodziny. Jubilatowi składamy najlepsze życzenia – dużo sił i wiele światła w kolejnych latach życia!

Ks. Adam Boniecki urodził się 25 lipca 1934 roku w Warszawie w rodzinie pieczętującej się herbem Bończa (przedstawiającym jednorożca na białym polu). Wychowywał się w majątku rodzinnym w Potworowie niedaleko Radomia. Wojenne i powojenne losy sprawiły, że rodzina straciła nie tylko ten majątek, ale i inne nieruchomości (m.in. kamienicę w Warszawie, która spłonęła w powstaniu). W 1944 roku aresztowany, a następnie rozstrzelany został ojciec przyszłego duchownego. Piątkę dzieci wychowywała matka.
W wieku 18 lat przyszły redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Inspiracją dla niego był odnowiciel zgromadzenia, o. Jerzy Matulewicz (dziś błogosławiony). „Według jego myśli marianie mają iść tam, gdzie Chrystus jest najmniej znany i najmniej kochany i dokąd inni się nie rwą”, mówi dziś w wywiadzie jubileuszowym, przeprowadzonym przez Michała Olszewskiego („Służba czynna”, „TP” nr 30/2014). W 1954 roku przeżył wysiedlenie marianów z ich siedziby na Bielanach w Warszawie i wywiezienie do klasztoru w Gietrzwałdzie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1960 we Włocławku, a na pierwszą placówkę duszpasterską skierowany został do Grudziądza. Równolegle, w latach 1961–1964, studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1964 związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. Na prośbę kard. Karola Wojtyły dostał zgodę od władz zakonnych na poświęcenie się pracy duszpasterskiej wśród krakowskich studentów i inteligencji oraz zajęcie się dziennikarstwem. W 1979 roku został przez Jana Pawła II redaktorem naczelnym polskiej edycji „L`Osservatore Romano” i pełnił tę funkcję do 1991 roku. W 1983 ukazało się przygotowane przez niego monumentalne „Kalendarium życia Karola Wojtyły”, do dziś będące najważniejszym źródłem wiedzy o przedpapieskim okresie życia Jana Pawła II. W latach 1993-2000 był generałem zakonu marianów. Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 roku objął funkcję redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, którą pełnił przez dwanaście lat. Od 2001 r. jest przewodniczącym kapituły przyznającej Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.

W lipcu 2011 na polecenie przełożonych opuścił Kraków i zamieszkał we wspólnocie marianów na Stegnach w Warszawie. W listopadzie tegoż roku otrzymał od prowincjała zakonu nakaz ograniczenia wystąpień publicznych do „Tygodnika Powszechnego”. Ks. Boniecki przestał pojawiać się w mediach jako komentator, nie udziela wywiadów, może jednak brać udział w spotkaniach autorskich. Nadal publikuje w „Tygodniku” editoriale, prowadzi rubrykę „Lektury pobożne”, pisze artykuły. W ostatnim czasie ukazała się kolejna jego książka – wybór felietonów „Zakaz palenia”.

„Przede wszystkim jestem marianinem i obowiązuje mnie lojalność wobec przełożonych”, mówi we wspomnianym wywiadzie. „Nie chciałem pogłębiać tego kryzysu swoim zachowaniem, przekonany, że są inne przestrzenie w Kościele, w których mogę być użyteczny i się realizować. (…) Dużo jeżdżę po mniejszych miastach (…). Zadekretowany przez dużą część publicystów koniec Kościoła otwartego nie jest faktem. Jest masa otwartych, życzliwie nastawionych do świata katolików, którzy się nie boją nowych czasów i trudności z nimi związanych”.

2014-07-25T16:54:00+00:00 25 lipca 2014|Bez kategorii|