Znamy już program Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Dobro i prawda”, który odbędzie się w Krakowie w dn. 25-27 października. Wezmą w nim udział m.in. Chantal Delsol, Tadeusz Gadacz, o. Jan Andrzej Kłoczowski, Nikolaus Lobkowicz i Karol Tarnowski.

W pierwszym dniu (wtorek 25 października) obrady odbędą się w Auli Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24. Otworzy je o g. 10 wystąpienie Karola Tarnowskiego „Transcendentalia? Problematyczność i niezbędność transcendentaliów”. Po nim wystąpią Chantal Delsol („Wymazywanie prawdy przez Dobro”) oraz Nicolaus Lobkowicz („Fenomenologia, analiza języka i metafizyka”). Obrady potrwają, z przerwami, do g. 19; przewidziane są wystąpienia Tadeusza Gadacza, Enrico Sperfelda, Krzysztofa Wieczorka, Krzysztofa Mecha, Adama Hernasa i Adama Workowskiego.
W drugim dniu (środa 26 października) organizatorzy zapraszają do Collegium Maius UJ, gdzie obrady odbywać się będą równolegle w dwóch miejscach: Sali M. Bobrzyńskiego i Sali Kazimierza Wielkiego. Tego dnia przedstawionych zostanie 17 referatów, m.in. Marka Drwięgi, Dobrosława Kota, Joachima Piecucha, Pawła Sucha i Katarzyny Wojtkowskiej. Poruszona zostanie m.in. problematyka dialogu Tischnera z innymi filozofami, wolności i nadziei, objawienia i relacji wolności i zła.
W dniu trzecim (czwartek 27 października) przewidziano 12 referatów, których wysłuchać będzie można w Sali M. Bobrzyńskiego. Wystąpią m.in. Krystyna Ablewicz, Aleksander Bobko, Pavel Dancak, o. Jan A. Kłoczowski („Praca nad nadzieją, czyli jaka paideia dziś?”), Andrzej Kowal („Humor i Transcendencja według J. Tischnera i A. Kępińskiego”) i Zbigniew Stawrowski.
Organizatorami Kongresu są: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Szczegółowe informacje (plakat) można znaleźć tutaj.