„Ta książka jest wspaniałym bildungsroman. Jest opowieścią o dojrzewaniu, o wchodzeniu w świat kultury, o kształtowaniu świadomości ideowej, o napięciach, które towarzyszyły autorowi rozdartemu pomiędzy powołaniem intelektualnym a powołaniem społecznym i politycznym, za które przyszło mu zapłacić naprawdę wysoką cenę”, mówił Henryk Woźniakowski, członek jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, o książce „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”. Przypominamy filmik poświęcony postaci Karola Modzelewskiego.

Filmik powstał specjalnie na galę, podczas której Karol Modzelewski odebrał Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. „Powiedziałbym, że >>Wyznania poobijanego jeźdźca<< – przy wszystkich różnicach i przy zachowaniu wszystkich proporcji – dostarczają nie mniej materiału do refleksji niż >>Wyznania<< św. Augustyna czy Jean Jacquesa Rousseau”, stwierdził Henryk Woźniakowski. Odbierając nagrodę, Karol Modzelewski zwrócił uwagę, że Józef Tischner to był ktoś, kto umiał „rozmawiać z tłumem – i to rozmawiać racjonalnie. Sztuka takiej rozmowy polega na tym, żeby każdy człowiek w tłumie czuł, że ja rozmawiam właśnie z nim. Tischner to potrafił. Szacunek dla wspólnoty, jaką bywa tłum, łączył się u niego z >>zasadą personalistyczną<<”, podkreślił laureat.
Filmik o Karolu Modzelewskim i jego książce można obejrzeć tutaj. A relację z gali wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera oraz dyskusji z laureatami – tutaj.