Miesięcznik „Znak” obchodzi swe 70-lecie. Urodziny chce uczcić dyskusją „Czy religia ma przyszłość?”, która odbędzie się w czwartek 15 września o godz. 18 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. W dyskusji udział wezmą filozofka Agata Bielik-Robson, psycholog Bartłomiej Dobroczyński, pisarz Jacek Dukaj i teolog ks. Grzegorz Strzelczyk.

Tytuł dyskusji nawiązuje do tematu jubileuszowego numeru miesięcznika (nr 734-735), w którym o przyszłości religii piszą i mówią m.in. filozofowie Karol Tarnowski i Charles Taylor, teolog muzułmański Tariq Ramadan, zaprzyjaźniony z papieżem Franciszkiem rabin Abraham Skórka, pisarz Tahar Ben Jelloun oraz publicystka Józefa Hennelowa.

Miesięcznik „Znak” powstał z inicjatywy grupy intelektualistów związanych z „Tygodnikiem Powszechnym”, w skład której wchodzili: Hanna Malewska, Stefania Skwarczyńska, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Stefan Swieżawski, Józef Feldman oraz Jerzy Hubert Radkowski. Pierwszy numer ukazał w czerwcu 1946 roku. Jego wydawcą była powołana specjalnie w tym celu Spółdzielnia Wydawnicza „Znak”, a zatem – inaczej niż w przypadku „Tygodnika Powszechnego” – „miesięcznik zachowywał formalną niezależność od Kościoła, choć jego narodzinom towarzyszyło błogosławieństwo księcia metropolity Adama Sapiehy. Redaktorem naczelnym (a także redaktorem technicznym i w ogóle jedynym płatnym pracownikiem pisma) został Radkowski, który nie miał, jak się zdaje, żadnego innego źródła utrzymania – i w związku z tym mógł się tej pracy całkowicie poświęcić. Niemniej był jeszcze jeden powód takiej decyzji personalnej: według Jacka Woźniakowskiego to właśnie >>Jerzyk<< Radkowski namówił ekipę >>Tygodnika<< do założenia poważnego i elitarnego miesięcznika, a potem załatwił zgodę wysokiego działacza partyjnego Stefana Żółkiewskiego na jego wydawanie” (Janusz Poniewierski). Wkrótce Radkowski wyjechał za granicę, a od trzeciego numeru prowadzeniem pisma zajęli się Hanna Malewska i Stanisław Stomma. W ciągu 70 lat pismo miało 9 redaktorów naczelnych (najdłużej tę funkcję pełniła Hanna Malewska), kilkakrotnie też zmieniało format, objętość i adres.

Więcej informacji o 70-letniej historii miesięcznika „Znak” – w tym opowieść Janusza Poniewierskiego – można znaleźć tutaj.