Wprawdzie 80. urodziny o. Jana A. Kłoczowskiego wypadały 5 lipca, ale oficjalne obchody jego osiemdziesiątki zaplanowano w Krakowie 18 i 19 listopada.

W sobotę 18 listopada w Filharmonii Krakowskiej (ul. Zwierzyniecka 1) o godz. 17 rozpocznie się uroczystość przygotowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego, Instytut Myśli Józefa Tischnera, a także licznych uczniów, znajomych i przyjaciół popularnego „Kłocza”. Przewidziane są rozmaite atrakcje, w tym m.in. wykład ku czci Jubilata oraz prezenty muzyczne. Impreza ma charakter zamknięty, obowiązują zaproszenia, ale jak to w takich razach bywa…

Natomiast w niedzielę 19 listopada będzie się można pomodlić w intencji o. Kłoczowskiego w kościele OO. Dominikanów na popularnej „dwunastce”. Po mszy zaplanowano niespodziankę, której zdradzić nie możemy, bo niespodzianką by nie była. Możemy tylko ujawnić, że chodzi o trwałe upamiętnienie znakomitego duszpasterza i filozofa na terenie Krakowa.

Jest filozofem i cenionym duszpasterzem. W 1960 roku ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzy lata później wstąpił do zakonu dominikanów. Tam rozpoczął studia filozoficzne, które kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1971 roku wykłada filozofię Boga, filozofię religii oraz historię filozofii XIX i XX wieku w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie. Przez wiele lat kierował Katedrą Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) w Krakowie, dokąd z wykładami zaprosił go na początku lat 80. ubiegłego wieku ks. Józef Tischner. O. Kłoczowski miał też wykłady monograficzne dla studentów psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem licznych publikacji związanych z filozoficzną refleksją nad religią, m.in. książek „Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię” (1993), „Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii” (1994), „Drogi człowieka mistycznego” (2001), „Filozofia dialogu” (2005). Jest też m.in. przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. W 2014 roku otrzymał tytuł Mistrza Świętej Teologii, przyznawany przez generała Zakonu Kaznodziejskiego.

Jako duszpasterz był w latach 70. i 80. związany z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”. W tym czasie aktywnie włączał się w działania opozycji antykomunistycznej (związany był m.in. ze środowiskiem Studenckiego Komitetu Solidarności). Co niedzielę wygłasza homilie podczas popularnych „dwunastek” w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. W 2015 roku ukazała się tom rozmów z o. Kłoczowskim, przeprowadzonych przez Artura Sporniaka i Jana Strzałkę, zatytułowany „Kłocz. Autobiografia”.

W 2016 r. o. Jan Andrzej Kłoczowski otrzymał Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”. Wyróżniony został, jak napisało jury, za „całokształt twórczości, w której buduje mosty między teologią, filozofią i psychologią. Jan Andrzej Kłoczowski podkreśla, że wiara musi się opierać na przekonaniach, a nie uczuciach. Choć jego myślenie wypływa z chrześcijańskiego objawienia, nie waha się przyznać, że mistyk i sceptyk potrzebują siebie nawzajem”.

 

Rozmowę z o. Kłoczowskim o jego życiu, z okazji wydania wywiadu-rzeki zatytułowanego „Kłocz”, można znaleźć tutaj.