Anna Dymna, Joachim Mencel i Jacek Romanowski – oto gwiazdy benefisu ku czci ks. Michała Hellera, który odbył się w Krakowie 12 marca b.r. Pełny zapis imprezy, zorganizowanej przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, można znaleźć w Internecie.

Anna Dymna czytała wiersze (w tym także jeden z wierszy Jubilata), Jacek Romanowski – wyimaginowane teksty i listy filozofów (takich jak św. Tomasz z Akwinu, Newton czy Leibniz), a Joachim Mencel zadbał o niebanalną oprawę muzyczną. Dorobek Michała Hellera w liczbach przedstawił Franciszek Szumiński, a filmy przygotował Piotr Urbańczyk. Większość tekstów napisał Bartosz Brożek; rękopis odnaleziony na Zarębku Wyżnim w Łopusznej przygotował Łukasz Tischner. Impreza odbyła się w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Benefis poprowadził Wojciech Bonowicz, a nad stroną organizacyjną czuwali Jolanta Kogut i Bartosz Brożek.

Podczas wieczoru przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczyli Jubilatowi medal „Plus ratio quam vis”, otrzymał on też pierwsze egzemplarze książki „Wierzę, żeby rozumieć” oraz specjalnego dodatku do „Tygodnika Powszechnego” poświęconego jego osobie i dziełu. Wyraźnie wzruszony dziękował za życzenia i wygłosił kilkunastominutowe przemówienie, okraszone – jak to zwykł robić – dowcipami. Zapraszamy do obejrzenia relacji z imprezy zatytułowanej „W 80 lat dookoła Wszechświata”!