„Etyka. Reinterpretacja” – taki tytuł nosi książka krakowskiego filozofa Jacka Filka, za którą otrzymał w tym roku Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego i filozoficznego, stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”. Jury podkreśliło fakt, że w swojej książce autor „nie boi się twierdzić, że etyka nie jest nauką i powrócić do pytania: >>Jak żyć?<<”.

„Jego przejrzyste i wszechstronne analizy”, piszą dalej jurorzy, „pokazują, że podstawowym sposobem doświadczenia dobra jest odkrycie wezwania do odpowiedzialności. Dlatego [Jacek Filek] postuluje, by pierwszym słowem zreinterpretowanej etyki uczynić >>Ty<<, a nie >>Ja<<”.
Profesor Jacek Filek, filozof, ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978), gdzie następnie doktoryzował się (1986) i habilitował (1997), i gdzie jako profesor tytularny nadal pracuje. Prowadzi dwa seminaria: etyczno-antropologiczne i z filozofii dialogu oraz wykłady z etyki. Wykładał też gościnnie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Księdza Józefa Tischnera, w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (w tych dwóch ostatnich zastępował ks. prof. Józefa Tischnera).
Wydał m.in.: „Z badań nad istotą wartości etycznych” (1995), „Ontologizację odpowiedzialności” (1996), „Filozofię jako etykę” (2001; nominacja do Nagrody Jana Długosza dla najlepszej książki roku w dziedzinie humanistyki), monografię „Filozofia odpowiedzialności XX wieku” (2003; nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), antologię „Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe” (2004), „Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne” (2010) oraz „Etykę. Reinterpretację” (2014). Opublikował ponad 100 rozpraw i artykułów w czasopismach i periodykach naukowych oraz kilka tłumaczeń (m.in. Heideggera, Hartmanna i Husserla). Jego teksty systematycznie ukazywały się m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i „Znaku”. Publikował też we Francji oraz w Niemczech. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są filozofia odpowiedzialności i filozofia dialogu. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
Książka „Etyka. Reinterpretacja” ukazała się w wydawnictwie Homini. Można ją zamówić tutaj.
Autorką zdjęcia jest Grażyna Makara.