Ta książka narodziła się w szczególnych okolicznościach. Kiedy choroba uniemożliwiła mu inne aktywności publiczne – w szczególności wykładanie i wygłaszanie kazań – ks. Tischner skupił się na pisaniu. O tym, co wówczas powstało, mówi w filmiku przygotowanym przez Wydawnictwo Znak Wojciech Bonowicz.

Pierwszy okres choroby był niesłychanie płodny, Tischner napisał wówczas m.in. eseje, które złożyły się na książkę „Ksiądz na manowcach”. W późniejszym okresie, mimo nasilających się bólów, ukończył „Drogi i bezdroża miłosierdzia”. Teraz odkrywamy jeszcze jedną twarz Tischnera z tamtego czasu: filozofa pracującego nad kolejnym tomem swojego opus magnum. Po „Filozofii dramatu” i „Sporze o istnienie człowieka” filozof zaczął pracę nad „Innym”. Tematem powstającej książki miało być – spotkanie.

Książka „Inny. Eseje o spotkaniu” trafiła już do księgarń w całej Polsce. O tym, co zawiera, będzie się dyskutować m.in. podczas Dni Tischnerowskich w Gdańsku (9-10 kwietnia) i w Krakowie (20-22 kwietnia). Książkę można zamówić tutaj.