Taki tytuł nosi dyskusja, która odbędzie się w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie 27 marca. Jest to kolejne wydarzenie z cyklu „Poniedziałki z Tischnerem”.
W rozmowie udział wezmą Piotr Augustyniak, Dobrosław Kot i Łukasz Kołoczek.
Początek spotkania o godz. 18 w siedzibie Instytutu (ul. Sławkowska 14, I p.).

Cezary Wodziński i Józef Tischner pozostawali w przyjaźni, ale też polemizowali ze sobą. Ściślej – Tischner opublikował polemikę z książką Wodzińskiego „Światłocienie zła”, a ten szykował się do odpowiedzi. Niestety, choroba Tischnera zakłóciła ten dialog (lub spór), potencjalnie – może jeden z najciekawszych we współczesnej polskiej filozofii. Poniedziałkowe spotkanie będzie okazją, by powrócić do poruszonych wówczas wątków. Cezary Wodziński zmarł 12 czerwca 2016 r.

Autorem zdjęcia Cezarego Wodzińskiego jest Adam Walanus.