„Kosmiczny dramat. Moja prywatna wizja” – taki tytuł nosiło wystąpienie ks. Michała Hellera, które otworzyło dyskusję podczas spotkania zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 25 listopada br. Drugim dyskutantem był Krzysztof Zanussi, który prezentował swoją najnowszą książkę „Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć”. Zapis całego spotkania jest dostępny w Internecie.

Spotkania miało charakter o tyle wyjątkowy, że po raz pierwszy ks. Michał Heller sformułował publicznie kilka myśli dotyczących ważnych pytań teologicznych, na przykład pytania o zbawienie, o odkupienie czy o istnienie zła. W swojej – jak podkreślał kilkakrotnie – osobistej wizji czy też ciągu hipotez filozoficznych inspirował się osiągnięciami nauki współczesnej, a w szczególności fizyki i kosmologii, które zmieniły zasadniczo obraz mikro- i makroświata.
Mówca podkreślił m.in., że wskutek rozwoju mechaniki kwantowej zasadniczej zmianie uległo rozumienie materii, a w związku z tym możliwe stało się nowe ujęcie tradycyjnych tematów teologicznych. Następnie przedstawił wizję, w której powstanie naszego wszechświata byłoby skutkiem „zacieśnienia” czegoś, co nazwał Polem Racjonalności (przez duże „P” i duże „R”), a co obejmowałoby wszystkie potencjalności, jakie są do pomyślenia i znacznie więcej. Wszechświat, jaki znamy – podkreślił – jest tylko maleńkim wycinkiem olbrzymiego Pola Racjonalności; nasza sytuację można by porównać do sytuacji bakterii obserwującej ludzki świat. Na tym tle dopiero ks. Heller przedstawił pewne hipotezy dotyczące rozumienia zbawieni i odkupienia, a także sensu cierpienia, zaznaczając, że nie są to jeszcze hipotezy do końca domyślane.
Ciekawe wystąpienie sprowokowało interesującą dyskusję, którą moderował redaktor „Tygodnika Powszechnego” Artur Sporniak. Zapis całego spotkania, które odbyło się 25 listopada w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, można znaleźć tutaj. Nagranie trwa prawie dwie godziny. Wykład ks. Hellera zaczyna się w 16 minucie nagrania, wcześniej są powitania i prezentacja gości. Zachęcamy do obejrzenia tej relacji!